Lào Cai: Công bố nhãn hiệu tập thể “Quả Bảo Thắng”

BVR&MT –  Ngày 9/11, tại huyện Bảo Thắng tổ chức hội nghị công bố nhãn hiệu tập thể “Quả Bảo Thắng” với sự phối hợp của UBND huyện Bảo Thắng và Sở Khoa học và Công nghệ.

Công bố nhãn hiệu tập thể “Quả Bảo Thắng”. Ảnh: Báo Lào Cai

Sau gần 3 năm thực hiện, đến nay Dự án đã đạt được mục tiêu đề ra và được Sở  Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Quả Bảo Thắng”.

Các sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể “Quả Bảo Thắng” bao gồm 3 loại quả: quả na, chanh, nhãn được triển khai từ năm 2015 – 2017.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bảo Thắng đề nghị cơ quan quản lý nhãn hiệu tập thể là Hội Nông dân huyện cần quản lý tốt việc sử dụng nhãn hiệu đã được cấp; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đăng ký sử dụng để phát triển nhãn hiệu; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng nhằm duy trì phát triển bền vững nhãn hiệu “Quả Bảo Thắng”.

Hoàng Tưởng