Lào Cai: Chi gần 3,5 tỷ đồng di chuyển dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND, phê duyệt phương án và kinh phí hỗ trợ di chuyển dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đợt II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai sẽ di chuyển và ổn định tại chỗ cho 198 hộ, với tổng kinh phí 3,499 tỷ đồng. Trong đó, di chuyển khẩn cấp đối với 143 hộ, tổng kinh phí 2,933 tỷ đồng; hỗ trợ ổn định tại chỗ cho 55 hộ, tổng kinh phí 566 triệu đồng.

Các hộ di chuyển được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ; hộ ổn định tại chỗ được hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ. Theo phương án được duyệt, việc di chuyển và ổn định tại chỗ cho 198 hộ được hoàn thành trong quý I/2019.

Trong tổng số 198 hộ phải di chuyển và ổn định tại chỗ, huyện Bảo Thắng có con số lớn nhất với 52 hộ (19 hộ xen ghép và ổn định tại chỗ cho 33 hộ); huyện Mường Khương 49 hộ (sắp xếp xen ghép cho 28 hộ, sắp xếp tập trung cho 21 hộ); huyện Sa Pa 29 hộ (xen ghép cho 24 hộ và ổn định tại chỗ cho 5 hộ); huyện Văn Bàn 23 hộ (17 hộ xen ghép và 4 hộ ổn định tại chỗ – cộng lại mới được 21, còn 2 hộ làm gì)…

Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, thực hiện đề án quy hoạch tổng thể bố trí sắp xếp dân cư giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn tỉnh đã sắp xếp xen ghép được 826/2.581 hộ, đạt 33,4% kế hoạch. Còn về sắp xếp dân cư tập trung, đã thực hiện được 20/45 dự án với 793/1.662 hộ, đạt 47,7%. Như vậy, nhu cầu còn lại cần sắp xếp xen ghép 1.755 hộ và sắp xếp tập trung 869 hộ thuộc 25 dự án, trong đó có 1.371 hộ phải di dời khẩn cấp.

Hoàng Tôn