Lạng Sơn chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

BVR&MT – UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố và các Sở, ban, ngành tổ chức rà soát, xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai, với tinh thần chủ động theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, chỉ đạo mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức ít nhất 01 đội xung kích ứng cứu sự cố thiên tai và tổ chức tập huấn, diễn tập sát với tình hình thiên tai xảy ra tại địa phương.

Kiểm tra và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ và lòng sông, tình trạng xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép gây tắc nghẽn dòng chảy. Chỉ đạo các đơn vị là chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, nhà thầu đang thi công trên địa bàn có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, thiết bị và công trình trước, trong mùa mưa, lũ, kiểm tra và có kế hoạch chặt tỉa, đốn hạ cây xanh không an toàn, cắm biển cảnh báo tại những khu vực nguy cơ cao về rủi ro thiên tai để chủ động phòng tránh, phát quang, nạo vét thông thoáng dòng chảy, tháo dỡ, dọn dẹp những vật cản trên bờ, trong lòng kênh mương làm hạn chế đến việc tiêu thoát nước.

Xác định rõ các khu vực trọng điểm xung yếu, nguy hiểm, đặc biệt cần lưu ý các khu vực có nhân dân sinh sống, lập kế hoạch, phương án cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối với các hồ chứa và công trình phòng chống lũ.

Hoàng Tôn