Tổng cục Lâm nghiệp: Xuất bản sách Lâm nghiệp Việt Nam 25 năm phát triển

BVR&MT – Vừa qua, Bộ NN&PTNT đã ban hành quyết định về: Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỉ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2019), tại văn bản số 548/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/02.

Cả nước cần góp phần tích cực vào công tác trồng, phát triển và bảo vệ rừng.

Trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, Lâm nghiệp Việt Nam đã có nhiều điểm nhấn, mốc son đáng nhớ, từ một ngành Lâm nghiệp lấy khai thác gỗ làm mục tiêu chính; đến nay, Lâm nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững về tất cả các mặt: kinh tế, xã hội, môi trường.

Nhằm ôn lại con đường phát triển, truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu đạt được nhờ có sự phấn đấu, nỗ lực hết mình của cả hệ thống ngành Lâm nghiệp; tuyên truyền về những kết quả đạt được của Ngành và đưa ra định hướng phát triển trong thời gian tới, đồng thời, để tri ân, ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân vào thành quả chung của ngành Lâm nghiệp, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và đạt được mục tiêu quan trọng của Ngành thì việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam là hết sức cần thiết.

Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt hướng tới 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam với chủ đề “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020”.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, gắn với việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành.

Thông qua hoạt động kỷ niệm để góp phần ôn lại quá trình hình thành, phát triển, ghi nhận những thành tựu mà ngành Lâm nghiệp đạt được trong 60 năm qua; tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác; tạo động lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng của Ngành.

Tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển Lâm nghiệp bền vững. Tuyên truyền về những kết quả đạt được của Ngành Lâm nghiệp và định hướng kế hoạch trong thời gian tới, đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên chức trong Ngành quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường việc tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kiểm lâm ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, từ đó, đề xuất các hoạt động hỗ trợ phù hợp.

Biểu dương, động viên những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Thực hiện theo Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/12/2018 của Bộ NN&PTNT về việc phát động Phong trào thi đua đặc biệt.

Xuất bản cuốn sách “Lâm nghiệp Việt Nam – 25 năm phát triển thời kỳ đổi mới”

Cuốn sách được xuất bản nhằm tổng kết lại chặng đường và những thành tựu trong 25 năm phát triển thời kỳ đổi mới của ngành lâm nghiệp. Phân tích, đánh giá những tác động của ngành lâm nghiệp đối với sự phát triển chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như sự phát triển chung của đất nước; đưa ra những bài học vận dụng trong bối cảnh ngành tiếp tục thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch lớn theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Cuốn sách được sử dụng làm tư liệu, tài liệu quan trọng của ngành, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng và phát triển ngành lâm nghiệp.

Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp. Các đơn vị phối hợp: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Viện Điều tra quy hoạch rừng; Trường Đại học Lâm nghiệp; Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp và các đơn vị liên quan khác.

Văn Trì