Lâm Đồng đặt hạn chót cho việc giải tỏa nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp ở Đà Lạt

BVR&MT – Ngày 29/7, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tập trung, hoàn thành tháo dỡ 100% công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp trước ngày 30/7/2022.

Lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ nhà kính, nhà lưới không phép trên đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 148B thuộc địa bàn Phường 5, TP Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang/baolamdong.vn

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các phường, xã phải huy động lực lượng, rà soát hồ sơ, vận động, có phương án cưỡng chế tháo dỡ để tổ chức hoàn thành theo thời gian yêu cầu. Đối với các địa phương không hoàn thành việc tháo dỡ theo đúng thời hạn, Chủ tịch UBND phường, xã phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

Thành phố Đà Lạt cũng giao sau khi cưỡng chế tháo dỡ các công trình nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp, các địa phương phải bàn giao ngay cho Hạt Kiểm lâm và đơn vị chủ rừng quản lý theo quy định; không để phát sinh người dân san ủi mặt bằng, dựng công trình nhà lưới, nhà kính trở lại.

Đối với trường hợp người dân tự nguyện tháo dỡ thì vận động người dân trồng lại loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương; đồng thời trồng xen các loại cây rừng, cây đa mục đích.

Chủ trương giải tỏa nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp được UBND thành phố Đà Lạt bắt đầu thực hiện từ năm 2021 nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường rừng của thành phố. Tuy nhiên cho đến nay, tiến độ giải tỏa vẫn rất chậm, hiện chỉ thực hiện tháo dỡ được hơn 200 trường hợp có công trình, nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích hơn 2,7 ha, đạt tỷ lệ 23,5% (trong tổng số 118,4ha); trong đó có một số địa phương có tiến độ thực hiện thấp như phường 7, phường 12, xã Tà Nung và một số trường hợp chưa giai tỏa dứt điểm, còn mang tính đối phó.