Lai Châu: Huyện Than Uyên đầu tư phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số

BVR&MT – Trong những năm qua huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều chính sách, chương trình đầu tư, hỗ trợ sản xuất, giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng… góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại các xã trên địa bàn.

Nhờ vậy, đời sống của người dân nơi đây dần được cải thiện, nâng cao cả về vật chất và tinh thần.

Chú thích ảnh
Người dân thu hoạch cá nuôi trên lòng hồ Thủy điện Bản Chát tại xã bản Thẩm Phé, xã Mường Kim, huyện Than Uyên. Đây là một trong những mô hình giúp người dân vươn lên thoát nghèo.
Chú thích ảnh
Nhờ có những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng được khang trang, người dân xã Mường Than tích cực tham gia vệ sinh môi trường làng bản.
Chú thích ảnh
Cán bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên hướng dẫn bà con bản Nà Ban, xã Hua Nà cách chăm sóc cây ăn quả.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân xã Mường Kim chăm sóc chè, một trong những cây xóa đói giảm nghèo bền vững từ chương trình 30a,135 của Chính phủ, góp phần thay đổi tập tục canh tác nông nghiệp truyền thống.