Lạc Thủy – Hòa Bình: Tích cực hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 2019”

BVR&MT – Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã tích cực triển khai hưởng ứng thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 3 năm 2019 tại tỉnh Hòa Bình với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Đoàn kiểm tra liên ngàn kiểm tra công tác ATVSLĐ – PCCN tại Công ty CP Lạc Thủy chuyên sản xuất hàng may mặc.

Trong những năm qua, các cấp, ngành, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) đã làm tốt công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn và tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn quy phạm về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Qua đó, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đạt được chuyển biến tích cực, hiệu quả, từng bước đi vào đời sống xã hội. Việc khắc phục các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản được các cơ quan, doanh nghiệm nghiêm túc thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lạc Thủy đã tích cực tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức cụ thể như:

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện các chương trình hành động của huyện về Tháng hành động với chủ đề: “ Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông, Phòng Văn hoá – Thông tin tuyên truyền các khẩu hiệu thực hiện tháng hành động An toàn vệ sinh lao động các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình và các cụm FM trong toàn huyện.

Phát động chiến dịch tuyên truyền sâu rộng đến các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ và bệnh nghề nghiệp, trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như trong nông nghiệp, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành đối với công tác ATVSLĐ-PCCN, đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, hướng tới “xây dựng và phát triển Văn hoá an toàn trong lao động”.

Thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người lao động về ATVSLĐ trong đó tập trung vào các ngành, nghề có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ, triển khai công tác huấn luyện cho người sử dụng lao động, người lao động, người làm công tác ATVSLĐ, người lao động theo đúng quy định; Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ làm công tác ATVSLĐ có trình độ phù hợp, nên có cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động chuyên trách.

Song song với đó, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Lạc Thủy sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành Kinh tế & Hạ tầng, Y tế, Liên đoàn lao động, Công an, Tài nguyên và Môi trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATVSLĐ, trong đó lưu ý trách nhiệm của người sử dụng lao động và cán bộ quản lý, tập trung vào các ngành, nghề có nguy cơ cao về mất ATVSLĐ, kiên quyết đình chỉ những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm nghiêm trọng như sản xuất đá, sản xuất dăm gỗ, kinh doanh xăng dầu, ga, hàn…

Tiến Bắc