Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Đất nước đổi mới toàn diện

BVR&MT – 90 năm qua (3/2/1930-3/2/2020), dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và quan trọng. Diện mạo đất nước có nhiều đổi thay cơ bản và toàn diện.