Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản 9 tháng đạt trên 30 tỷ USD

BVR&MT – Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản tháng 9/2019 ước đạt 3,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2019 đạt 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Ảnh minh họa.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), kim ngạch xuất khẩu nông, lâm thủy sản tháng 9/2019 ước đạt 3,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng năm 2019 đạt 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,53 tỷ USD, tăng 8,6% và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 7,93 tỷ USD, tăng 18%.

Nổi lên trong các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao trong 9 tháng năm 2019 là gỗ và các sản phẩm gỗ. Lũy kế xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 9 tháng năm 2019 ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 9 tháng ghi nhận một số mặt hàng giảm về giá trị xuất khẩu. Trong đó, giá trị xuất khẩu rau quả 9 tháng ước đạt 2,84 tỷ USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu mặt hàng tiêu và hạt điều ở mức giảm lần lượt là 7% và 5,5%…