Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa khu vực khai thác khoáng sản không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường

BVR&MT – Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa thông tin về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố sẽ kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa khu vực khai thác khoáng sản không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa khu vực khai thác khoáng sản không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường

Theo đó, trong nội dung Công văn số 11345/STNMT-KS, ban hành ngày 3/12 nêu rõ thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thực hiện rà soát, xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14, ngày 16/8/2019, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch. Đồng thời, Sở phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; rà soát, kiểm tra công tác đóng cửa mỏ đối với giấy phép khai thác hết hiệu lực. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ kiểm kê trữ lượng khoáng sản trước khi thực hiện công tác đóng cửa mỏ. Kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp các đơn vị liên quan, nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố. Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ tập trung vào khu vực khoáng sản đã có kế hoạch đấu giá.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra, đánh giá tình hình thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố; kể cả đối với các giấy phép khai thác khoáng sản do trung ương cấp ở các giai đoạn trước đây; tiền sử dụng thông tin đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản đối với các giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố; chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hằng năm, báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã chủ trì phối hợp với công an quận, huyện, thị xã tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý dứt điểm và nghiêm minh đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông; tăng cường phối hợp với Công an các tỉnh giáp ranh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác cát lòng sông trái phép.

Tại cơ sở, UBND quận, huyện, thị xã đã tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn theo Quyết định số 1393/QĐ-UBND, ngày 21/3/2018, của UBND thành phố Hà Nội.

Hoàng Tôn

/