Kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 40 vụ việc mua sắm thiết bị chống Covid-19

BVR&MT – Cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển 40 vụ việc liên quan đến mua sắm vật tư y tế, kít xét nghiệm và thuốc phòng dịch Covid-19 cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý.

Báo cáo công tác ngành năm 2022, Thanh tra Chính phủ cho rằng, một trong những kết quả nổi bật là thanh tra chuyên đề diện rộng về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Trong năm qua, Thanh tra Chính phủ đã lập 3 đoàn thanh tra tại Bộ Y tế, Hà Nội, TP.HCM. Cơ quan này cũng chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thanh tra việc mua sắm thiết bị, vật tư y tế, kít xét nghiệm Covid-19.

Theo đó, có 9 bộ, ngành và 61 tỉnh thành lập đoàn thanh tra 21.383 gói thầu với tổng giá trị 15.475 tỷ đồng.

Năm 2022, cơ quan thanh tra thực hiện thanh tra diện rộng về mua sắm thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19.

Qua thanh tra cho thấy, công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đã được các đơn vị thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, quá trình mua sắm có nhiều thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và thực hiện mua sắm tại nhiều địa phương. Việc này diễn ra ở 54 tỉnh, thành với 4.992 gói thầu vi phạm.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, nhiều địa phương có số gói thầu vi phạm cao. Cụ thể, 100% gói thầu ở Hà Tĩnh và Đà Nẵng có vi phạm. Hải Phòng và Quảng Trị có 95,8% gói thầu vi phạm. Quảng Trị và Bình Thuận có trên 90% gói thầu vi phạm. Các tỉnh Cao Bằng, Điện Biên, Ninh Bình, Hà Giang có trên 70% gói thầu vi phạm…

Theo Thanh tra Chính phủ, một số vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Do vậy, cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển 40 vụ việc cho cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Riêng Thanh tra Chính phủ chuyển 16 vụ việc cho cơ quan điều tra. Trong đó có 2 vụ việc chuyển hồ sơ việc mua sắm hai gói thầu vật tư y tế tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Cơ quan thanh tra chuyển thông tin 14 vụ việc liên quan các gói thầu mua sắm thiết bị chống dịch tại Bộ Y tế, Hà Nội và TPHCM.

Ngoài ra, thanh tra bộ và tỉnh chuyển 24 vụ việc, trong đó có các tỉnh như Lạng Sơn, Hoà Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng…

Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm, đồng thời thu hồi các khoản tiền do vi phạm. Ngành thanh tra cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra.