Kiểm tra, rà soát các trạm trộn bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

BVR&MT – UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản gửi các Sở, ngành và các địa phương yêu cầu thực hiện việc kiểm tra, rà soát các trạm trộn bê tông thương phẩm trên địa bàn.

Kiểm tra, rà soát các trạm trộn bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Văn bản số 6003/UBND-CNN&XD được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành ngày 30/11/2022 nêu rõ: Thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các trạm trộn bê tông sản xuất bê tông thương phẩm được lắp đặt và đi vào hoạt động ngày càng nhiều. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu bê tông đối với thị trường xây dựng, việc lắp đặt và vận hành các trạm trộn bê tông cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường, an toàn lao động, an toàn giao thông.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động của các trạm trộn bê tông trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện và khắc phục các tồn tại, bất cập, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát toàn bộ các trạm trộn bê tông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, kiểm tra đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mục đích sử dụng đất, các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông khi đấu nối với các tuyến đường chính, tải trọng của các xe chở bê tông; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các tồn tại, vi phạm theo quy định; đồng thời hướng dẫn, khuyến khích việc lắp đặt, vận hành các trạm trộn bê tông trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sơn Tinh