Kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn thị trấn Vinh Quang

BVR&MT – Ngày 7/11/2020, đồng chí Lù Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoàng Su Phì cùng Ban quản lý Quỹ Tương thân, tương ái Công đoàn huyện kiểm tra, đánh giá hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, Công đoàn dân tộc thiểu số sử dụng vốn vay từ nguồn Quỹ Tương thân, tương ái tại thị trấn Vinh Quang (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang).

Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Lù Văn Chung đến kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên Công đoàn sử dụng vốn vay từ nguồn Quỹ Tương thân, tương ái trên địa bàn thị trấn Vinh Quang.

Đồng chí Lù Văn Chung – Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ đã đến kiểm tra thực tế mô hình nuôi chim Cút của đoàn viên Nông Thị Bảo, đoàn viên công đoàn khối đảng; mô hình kinh tế tổng hợp của đoàn viên Nguyễn Đức Tần, đoàn viên công đoàn Trung tâm Văn hoá Thông tin và Du lịch; mô hình kinh tế tổng hợp của đoàn viên Dương Thị Đỡ, đoàn viên công đoàn khối dân; mô hình kinh tế tổng hợp của đoàn viên Tải Văn Khánh, đoàn viên công đoàn thị trấn Vinh Quang.

Với nguồn vốn vay 30 triệu đồng, thời hạn 2 năm không lãi suất từ Quỹ Tương thân, tương ái của công đoàn huyện, các đoàn viên công đoàn đã đầu tư chuồng trại và mua con giống phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế nhất định.

Tại buổi tham quan và kiểm tra các mô hình, đồng chí Chung mong muốn các hộ gia đình tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, đề nghị Liên đoàn lao động huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho đoàn viên công đoàn trong quá trình thực hiện, để nâng cao hiệu quả các mô hình; thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hoàng Tôn