Kiểm tra hoạt động mỏ vàng gốc Sa Phìn của Công ty CP Nhẫn

BVR&MT – UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 4050 tổ chức kiểm tra hoạt động mỏ vàng gốc Sa Phìn của Cty CP Nhẫn, tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn.

Kiểm tra hoạt động mỏ vàng gốc Sa Phìn của Công ty CP Nhẫn, ảnh: Cao Tuân.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh (PC49), UBND huyện Văn Bàn… tổ chức kiểm tra mỏ vàng gốc Sa Phìn do Cty CP Nhẫn làm chủ đầu tư. Xem xét các vấn đề về tổ chức hoạt động, khai thác theo thiết kế được phê duyệt, sử dụng lao động, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh lao động…

Xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), đồng thời xem xét tạm đình chỉ nếu không đủ điều kiện hoạt động. Sở Công thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND tỉnh Lào Cai trước ngày 8/9/2017.

Hoàng Tưởng – Ngọc Thăng