Kiểm Lâm Vĩnh Phúc chủ động công tác bảo vệ rừng

BVR&MT – Những năm gần đây, nhận thức được tầm quan trọng của tài nguyên rừng đối với các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Phúc, các Hạt Kiểm lâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác trồng rừng và bảo vệ môi trường rừng.

Kiểm Lâm tỉnh Vĩnh Phúc chủ động công tác bảo vệ rừng.

Chủ động công tác bảo vệ rừng

Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc,  thuộc vùng chuyển tiếp giữa trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng châu thổ sông Hồng; Vĩnh Phúc có tổng diện tích đất lâm nghiệp hơn 33.900 ha; trong đó có trên 15.800 ha diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ hơn 4.100 ha, rừng sản xuất hơn 13.900 ha.

Năm 2017, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã trồng được hơn 650 ha rừng tập trung tăng 10% so với năm 2016. Nâng độ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh lên 24,1% năm 2017.

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở Vĩnh Phúc còn khó khăn do nhiều diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao, vẫn còn những vụ việc liên quan đến đất rừng, xâm hại đến tài nguyên rừng, ý thức của người dân trong công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng còn hạn chế.

Công tác phòng cháy rừng

Trong năm 2017 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 04 vụ cháy rừng tổng diện tích khoảng trên 10 ha rừng.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực, phương tiện và công cụ hỗ trợ như hiện nay. Vấn đề quan trọng là tăng cường công tác phối hợp giữa kiểm lâm với chính quyền địa phương các cấp và các chủ rừng. Nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển kinh tế rừng.

Xem Thêm:

Kỳ 1: Cần có nhiều chính sách ưu tiên

Kỳ 2: Du lịch trải nghiệm tìm hiểu về đa dạng sinh học

Huyện Tam Đảo là một trong những huyện gặp một số khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng của tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện là hơn 14.000 ha, trong đó đất rừng đặc dụng là hơn 12.000 ha, đất rừng phòng hộ là hơn 500 ha, đất rừng sản xuất là hơn 1.700 ha.

Chia sẻ với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Đàm Văn Hải, Hạt trưởng Kiểm Lâm huyện Tam Đảo cho biết, Tam Đảo chủ yếu là rừng đặc dụng, còn đối với rừng sản xuất là hơn 1.700 ha nằm phân bố trên 8 xã. Đối với công tác phát triển rừng sản xuất thì gặp một số khó khăn. Thứ nhất, đất rừng sản xuất rất nhỏ, manh mún phân bố trên 8 xã. Thứ hai, khó khăn trong công tác kiểm tra với lực lượng còn mỏng khi phải tất cả công tác lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Ngoài ra, công cụ phương tiện hỗ trợ công tác còn hạn chế.

Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngành Kiểm Lâm tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, tập trung tại các khu dân cư giáp ranh, các khu rừng còn nhiều lâm sản quý hiếm nhằm hạn chế các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tố giác hành vi vi phạm; tổ chức vận động người dân ký cam kết bảo vệ rừng.

Văn Trì