Kiểm lâm Thái Nguyên: Hướng tới 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp

BVR&MT – Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2019), Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã triển khai tổ chức các hoạt động nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển, truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu đạt được.

Trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã có nhiều điểm nhấn, mốc son đáng nhớ. Từ một ngành Lâm nghiệp lấy khai thác gỗ làm mục tiêu chính, đến nay lâm nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững về tất cả các mặt kinh tế, xã hội, môi trường.

Đồng chí Vũ Văn Phán – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên lên lớp Tập huấn công tác pháp chế và triển khai Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính Phủ.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu đạt được nhờ có sự phấn đấu, nỗ lực hết mình của cả hệ thống ngành lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền đồng thời tri ân, ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân vào kết quả chung ngành lâm nghiệp, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Lâm nghiệp Thái Nguyên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành Lâm nghiệp Việt Nam; Nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng, vai trò của Lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội; Vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng; Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương tăng cường thời lượng thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Đồng chí Vũ Văn Phán – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên triển khai Luật Lâm nghiệp và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Về kết quả thực hiện, đơn vị đã hoàn thành và phấn đấu vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng và thương mại lâm sản năm 2019; Xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2016 – 2020; Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020”.

Cũng nhân dịp đặc biệt này, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã lên kế hoạch tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống hình thành và phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam – Lâm nghiệp Thái Nguyên, đồng thời nêu bật những thành tựu, kết quả đạt được và định hướng trong thời gian tới.

Đỗ Nghị

/