Khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ phát triển đất nước

BVR&MT – Ngày 22/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho biết, thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã thực hiện vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, chính sách phát triển; đoàn kết tập hợp các trí thức khoa học và công nghệ qua các hoạt động về khoa học và công nghệ; phổ biến kiến thức, công tác tư tưởng cho trí thức, chính sách với trí thức, đào tạo nguồn nhân lực…

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có nhiều đổi mới trong các hoạt động khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức, tổ chức thành công các cuộc thi sáng tạo khoa học. Tiêu biểu như: Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam; cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc… đã tạo nguồn động viên, khích lệ rất lớn trong cộng đồng các nhà khoa học. Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố ngày càng đóng vai trò quan trọng, đã có những đóng góp tích cực vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, công tác vận động, tập hợp và phát huy trí tuệ của trí thức khoa học và công nghệ, nhất là trí thức trẻ, trong các cơ quan, doanh nghiệp còn hạn chế. Hoạt động của các hội thành viên, thành viên liên kết của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các địa phương đa số còn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn nhân lực, về kinh phí hoạt động…

Từ đó, nhiều đại biểu kiến nghị cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các chuyên gia, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống. Trung ương và các địa phương cần tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất và tinh thần để cán bộ khoa học và công nghệ hoạt động, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Hoàn thiện chính sách thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài và nhà khoa học nước ngoài tham gia các hoạt động khoa học và công nghệ trong nước…