Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

BVR&MT – Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Trồng dưa lưới trong nhà kính cho năng suất cao tại Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Theo dự thảo, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp một phần chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án hoặc vùng nguyên liệu phục vụ cho dự án. Chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được Nhà nước hỗ trợ bao gồm chi phí xây dựng, chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ (bao gồm cả dây chuyền sản xuất) được xác định theo quy định của pháp luật xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Ưu tiên hỗ trợ đầu tư các dự án áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, các dự án ứng dụng công nghệ cao, các dự án sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, các dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các dự án liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đáp ứng điều kiện và được hưởng nội dung hỗ trợ tại Nghị định này mà trùng với quy định khác của pháp luật liên quan thì doanh nghiệp chỉ được lựa chọn một nội dung hỗ trợ có lợi nhất.

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ và doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp chủ động bố trí vốn và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật. Nhà nước hỗ trợ sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động theo quy định tại Nghị định này.

Công trình, hạng mục công trình được ngân sách nhà nước hỗ trợ hình thành sau đầu tư không là tài sản công và do doanh nghiệp quản lý và sử dụng.

Hỗ trợ đầu tư chăn nuôi gia súc tối đa 10 tỷ đồng/dự án

Dự thảo nêu rõ, ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: Có dự án chăn nuôi gia súc (bò, lợn) để làm giống, lấy sữa hoặc lấy thịt tại vùng nông thôn;

Dự án có quy mô chăn nuôi hàng năm đáp ứng một trong các điều kiện theo thiết kế tối thiểu: 100 con bò thịt; hoặc 30 con bò sữa, bò giống; hoặc 500 con lợn thịt; hoặc 100 con lợn giống. Trường hợp chăn nuôi kết hợp hai loại trở lên, quy mô tối thiểu mỗi loại bằng 50% quy mô nêu trên.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Hỗ trợ đầu tư nuôi trồng thuỷ sản tới 15 tỷ đồng/dự án

Ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện: Có dự án nuôi trồng thủy sản tại vùng nông thôn; Quy mô diện tích nuôi thủy sản tối thiểu từ 05 ha trở lên.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của dự án nhưng không quá 15 tỷ đồng/dự án.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không quá 10 tỷ đồng/dự án

Ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng đồng thời các điều kiện: Có dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc hoặc gia cầm tập trung tại vùng nông thôn; Công suất giết mổ một ngày/đêm của dự án theo thiết kế phải đạt tối thiểu 200 con gia súc; hoặc 2.000 con gia cầm. Trường hợp kết hợp hai loại, quy mô tối thiểu mỗi loại bằng 50% quy mô nêu trên.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% chi phí đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án.

Hậu Thạch