Không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với hàng có xuất xứ từ New Caledonia

BVR&MT – Tổng cục Hải quan vừa đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia.

Công chức Hải quan Đồng Nai giám sát hàng hóa XNK (Ảnh tư liệu). Ảnh: N.H

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố không áp dụng thuế XNK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia.

Tổng cục Hải quan cho biết, Nghị định 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 thì New Caledonia không thuộc Danh sách lãnh thổ thành viên Liên minh châu Âu được hưởng ưu đãi EVFTA quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP.