Khoảng 80% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung

BVR&MT – Theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), đến nay đã có 228/283 khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung (chiếm 80,6%), 121 KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỉ lệ trên 42%.

Năm 2018, Tổng cục Môi trường đã đẩy mạnh kiểm soát các khu vực tập trung nhiều nguồn thải như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Để ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, năm 2018, Tổng cục Môi trường đã đẩy mạnh kiểm soát các khu vực tập trung nhiều nguồn thải như khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Hiện nay, Tổng cục Môi trường duy trì thường xuyên Tổ giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Nhà máy Giấy Lee&Man Việt Nam, Dự án Nhà máy Bột – Giấy VNT19 tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa; các Dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân – Bình Thuận; Dự án Bôxit nhôm Lâm Đồng và các dự án tại Trung tâm điện lực Thái Bình; Dự án “Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt” tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, Tổng cục Môi trường cũng tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình khắc phục các lỗi vi phạm và việc cho phép Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) vận hành thử nghiệm. Trong năm 2018, Tổng cục Môi trường đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra trực tiếp tại FHS, tổ chức nhiều buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như đã tham mưu tổ chức Hội đồng giám sát liên ngành về khắc phục vi phạm và xem xét cho FHS vận hành thử nghiệm Lò cao số 2; tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình vận hành thử nghiệm Lò cao số 2 của FHS; mới đây đã tiếp tục kiểm tra việc vận hành dây chuyền dập cốc khô.

Đặc biệt, thông qua đường dây nóng nhiều vụ việc ô nhiễm môi trường đã được xử lý. Tính đến ngày 27/12/2018, đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã nhận được tổng số 1.143 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường trên phạm vi cả nước, trong đó có 542 vụ việc hoàn thành việc xử lý và phản hồi tới người dân; một số vụ việc đang được các địa phương xác minh, xử lý.

Có thể thấy, với những nỗ lực của Tổng cục Môi trường, các khu vực, địa phương làm tốt về công tác bảo vệ môi trường dần mở rộng. Xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường đã được kiềm chế, ô nhiễm môi trường đã được hạn chế, ngăn chặn.