Khẩn trương công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ

BVR&MT – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa đề nghị UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức lập, hoàn thành và công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo đúng quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Bích Liên

Để đảm bảo thời điểm hoàn thành các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP về quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, Bộ TN&MT đã có Công văn số 873/BTNMT-TNN gửi UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương tổ chức lập, hoàn thành và công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định tại Điều 11 của Nghị định.

Bộ đề nghị các đơn vị nêu trên báo cáo tình hình tổ chức việc lập, phê duyệt và công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; tình hình cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, hồ chứa thủy lợi; tình hình xây dựng kế hoạch cắm mốc đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác căn cứ vào danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; xây dựng phương án, kinh phí cắm mốc chi tiết, thực hiện việc cắm mốc giới trên thực địa theo lộ trình sau khi được phê duyệt và bàn giao mốc giới cho ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước để bảo vệ, quản lý… Đồng thời nêu ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 43/2015/NĐ-CP, kiến nghị và đề xuất.

Bộ TN&MT cũng đề nghị, việc công bố danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo đúng quy định phải báo cáo gửi về Bộ trước ngày 15/3/2017.

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ngày 6/5/2015, quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn nước. Nghị định này quy định việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước được quy định tại Điều 31 của Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, hộ gia điình có liên quan đến việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.