Khai mạc tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2017

BVR&MT – Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2017 diễn ra từ ngày 21-23/8 tại Hà Nội, do Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức.

Đây là sự kiện khởi đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 21 – 25/8 tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và Cần Thơ.

Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2017 tập trung vào các thông điệp chính: Phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng là xu thế tất yếu trên thế giới, thu hút nhiều quốc gia nhanh chóng chuyển dịch theo hướng này. Năng lượng tái tạo mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường, sức khỏe, tạo cơ hội việc làm và góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hiểu đúng về vai trò và giá trị của năng lượng tái tạo để có chính sách phù hợp, kịp thời nhằm phát huy sự sáng tạo, thu hút đóng góp của doanh nghiệp và người dân vào phát triển thị trường năng lượng tái tạo.

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc GreenID phát biểu tại buổi lễ.

Sự kiện nhằm chia sẻ, cập nhật những bước phát triển mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam và trên thế giới; tạo diễn đàn trao đổi giữa các bên liên quan về những lợi ích, các giải pháp và cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá bài học thành công của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng đi tiên phong trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam…

Theo Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ còn là giải pháp quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu mà còn mang lại các cơ hội và lợi ích kinh tế mới như: Tăng cường tiếp cận cho người nghèo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của các quốc gia.

Ở Việt Nam, Chính phủ cũng đã kịp thời ban hành một số chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới tăng trưởng xanh…

Hoàng Tưởng – Đức Trọng