Kêu gọi ký tên vào “Tuyên bố chung của thanh niên hành động vì khí hậu”

BVR&MT – “Hãy để tiếng nói của thế hệ trẻ cất lên vì Trái Đất của chúng ta”.

8000 thanh niên tới từ 23 quốc gia – 8000 mục tiêu và nguyện vọng về tương lai của thế giới. “Tuyên bố chung của Thanh niên Toàn cầu Hành động vì Khí hậu” đại diện cho lời kêu gọi hành động gửi tới các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu COP 26 tại Glasgow, tháng Mười Một năm 2021.

Tuyên bố chung chính là điểm khởi đầu để các nhà lãnh đạo và các nhà hoạch định chính sách thấu hiểu và cùng giải quyết các mối quan ngại của người trẻ liên quan đến biến đổi khí hậu, và làm thế nào họ có thể sử dụng tiềm năng chưa được khai thác này để thực hiện các hành động vì khí hậu.

Một cá nhân – một chữ ký, tất cả cùng nhau sẽ tạo nên sự khác biệt! Nhấn vào link ký tên để hành động vì khí hậu ngay hôm nay!

Nội dung bản Tuyên bố chung: https://bit.ly/tuyenbothanhnienVietNam
Kí tên tại đây: https://bit.ly/thanhnienkiten