Kết quả quy hoạch báo chí đối với Liên hiệp Hội Việt Nam

BVR&MT – Sáng ngày 26/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức tọa đàm trực tuyến về công tác báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo nội dung tọa đàm, đại diện Liên hiệp hội, ông Nguyễn Quyết Chiến (Tổng thư ký, phụ trách ban TT & PBKT) đã công bố kết quả quy hoạch báo chí giai đoạn 2019 – 2021 của Liên hiệp Hội Việt Nam như sau: 

Căn cứ thực hiện quy hoạch theo QĐ số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025 cùng kế hoạch số 738/KH-BTTT ngày 04/6/2019 của Bộ TT&TT về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025.

Ông Nguyễn Quyết Chiến công bố kết quả quy hoạch báo chí tại Hội nghị.

Kết quả thực hiện Quy hoạch báo chí thuộc các hội ngành toàn quốc:

1. Thời báo Kinh tế Việt Nam (Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam) thành Tạp chí Kinh tế Việt Nam

2. Báo Kinh tế Nông thôn (Hội Làm vườn Việt Nam) thành Tạp chí Kinh tế Nông thôn

3. Báo Đời sống và Pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam) thành Tạp chí Đời sống và Pháp luật

4. Báo điện tử Người đưa tin (Hội Luật gia Việt Nam) thành Tạp chí điện tử Người đưa tin

5. Báo điện tử Một thế giới (Hội Thông tin KHCN Việt Nam) thành Tạp chí điện tử Một thế giới

6. Báo Người tiêu dùng (Hội KHKT Tiêu chuẩn và và Chất lượng Việt Nam) đổi tên thành Tạp chí An toàn chất lượng

7. Báo Năng lượng mới (Hội Dầu khí Việt Nam) thành Tạp chí Petro Times

=> Như vậy, các Hội ngành toàn quốc chỉ còn cơ quan tạp chí, không còn cơ quan báo.

Kết quả quy hoạch báo chí thuộc các Liên hiệp Hội tỉnh/ thành phố:

1. Báo Khoa học Phổ thông (LHH Tp. Hồ Chí Minh) đã chuyển đổi thành Tạp chí
trực thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tạp chí Trí thức Phú Yên (LHH tỉnh Phú Yên) thành Bản tin Trí thức Phú Yên

3. Tạp chí Khoa học Kinh tế Hải Phòng (LHH Tp. Hải Phòng) xin dừng hoạt động

4. Tạp chí Khoa học Thời đại (LHH tỉnh Bình Phước) xin dừng hoạt động

=> Như vậy, các LHH địa phương không còn cơ quan báo, tạp chí trực thuộc.

Kết quả quy hoạch báo chí cho các tạp chí thuộc các tổ chức Khoa học & Công nghệ trực thuộc: 

1. Các Tạp chí thuộc Trung tâm được Trung tâm nâng cấp thành Viện:

1.1. Đổi tên Trung tâm Truyền thông Vietnet thành Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, đồng thời: Tạp chí Autonet đổi tên thành Tạp chí Công nghệ và Xe (AUTONET) trực thuộc Viện.

1.2. Đổi tên Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc thành Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc. Như vậy: Tạp chí Văn hiến Việt Nam là cơ quan Tạp chí trực thuộc Viện. Còn Tạp chí Văn hiến điện tử trực thuộc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc xin dừng cấp phép.

2. Một số Tạp chí xin chuyển cơ quan chủ quản từ Trung tâm sang Viện:

2.1. Tạp chí Sống mới thuộc Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển chuyển sang Viện phát triển công nghệ và sáng tạo và đổi tên thành Tạp chí điện tử Khoa học Sống mới

2.2. Tạp chí Nghe nhìn Việt Nam thuộc Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển chuyển sang Viện Thông tin Kinh tế và Phát triển và đổi tên thành Tạp chí Nghe nhìn Kinh tế Việt Nam

3. Có Tạp chí từ cơ quan ngoài hệ thống LHHVN xin chuyển về Viện trực thuộc LHHVN

3.1. Tiếp nhận Tạp chí Doanh nhân và Pháp lý về trực thuộc Viện Hỗ trợ pháp lý và bảo vệ môi trường.

4. Có Tạp chí xin dừng hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép do không thực hiện quy hoạch:

4.1. Tạp chí Thương hiệu Việt thuộc Trung tâm Phát triển thương hiệu Việt xin dừng hoạt động.

4.2. Tạp chí Môi trường và Sức khỏe thuộc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tư vấn môi sinh y học đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép hoạt động do không thực hiện quy hoạch báo chí.

Như vậy, số lượng báo chí sau quy hoạch của Liên hiệp Hội Việt Nam sau quy hoạch giảm từ 113 xuống còn 68 (chưa kể thống kê chi hội).

Đánh giá chung về tình hình quy hoạch báo chí liên quan đến Liên hiệp Hội, ông Chiến cho biết thêm: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng đoàn LHHVN, Đoàn Chủ tịch LHHVN đã bám sát các văn bản hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan triển khai quy hoạch báo chí. LHHVN, các Hội ngành toàn quốc, các LHH địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc cơ bản đã thực hiện QHBC nghiêm túc, thận trọng, khách quan, đáp ứng yêu cầu đặt ra và hoàn thành công tác QHBC. Trong quá trình thực hiện quy hoạch báo chí, LHHVN đã nhận được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ và giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT&TT, do vậy những khó khăn, vướng mắc của Trung ương LHHVN, một số Hội ngành toàn quốc, LHH địa phương, các tổ chức KH&CN trực thuộc và các cơ quan báo chí trong hệ thống LHHVN đã dần dần được khắc phục, tháo gỡ”. 

Quỳnh Anh 

                    Định hướng Quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Việt Nam

  1. Trung ương LHHVN sắp xếp, sáp nhập 4 Báo trực thuộc thành 01 Báo thống nhất, là tiếng nói của đội ngũ trí thức KH&CN và là cơ quan ngôn luận của LHHVN.

2. Các Hội ngành toàn quốc thực hiện sắp xếp, quy hoạch đối với các báo, tạp chí trực thuộc theo hướng các Báo trở thành Tạp chí.

3. Các LHH địa phương thực hiện sắp xếp, quy hoạch báo chí đối với các báo, tạp chí trực thuộc theo hướng sáp nhập vào cơ quan báo chí của tỉnh hoặc chuyển thành Bản tin hoặc giải thể.

4. Các tổ chức KH&CN trực thuộc thực hiện sắp xếp, quy hoạch đối với các cơ quan tạp chí theo hướng: Tạp chí nào đang trực thuộc Viện thì giữ nguyên, Tạp chí nào trực thuộc Trung tâm thì hoặc Cơ quan chủ quản phải nâng cấp thành Viện hoặc chuyển Tạp chí đó sang các Viện khác (cơ quan chủ quản mới để phù hợp với Luật Báo chí).