Kết quả nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công

BVR&MT – Ngày 13/04, tại Hà Nội diễn ra hội thảo kết quả “Nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả tác động của các dự án thủy điện dòng chính”.

Hội thảo quản lý và phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

Chủ trì hội thảo Ông Hoàng Văn Thắng – thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Tham dự hội thảo là đại diện Tổng cục Thủy Lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Thủy sản, Vụ kế hoạch, Vụ khoa học, công nghệ và môi trường, Cục quản lý xây dựng công trình, Cục Trồng trọt, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện quy hoạch thủy lợi miền Nam và một số đơn vị khác.

Trong thời gian diễn ra hội thảo đã nghe Ban thư ký Ủy hội Mê Công trình bày kết quả nghiên cứu gồm những thuận lợi và khó khăn của nghiên cứu. Kiến nghị toàn diện về quản lý tài nguyên nước sông Mê Công; trình bày ngắn gọn một số dự án có giá trị thực tiễn đối với quản lý tài nguyên nước bền vững ở sông Mê Công, đồng thời đưa ra các ảnh hưởng tác động của các dự án; những nguy cơ có thể xảy ra.

Hai phiên của hội thảo tập trung vào các nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu từ hiện trạng quản lý tài nguyên nước sông Mê Công; tác động của nó đối với khu vực.

Ngoài ra, các đại biểu cũng phân tích những thách thức trong việc quản lý bền vững nguồn nước sông Mê Công, trong đó có khoảng cách phát triển giữa các quốc gia, mức độ hội nhập quốc tế, vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.

Ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT.

Tổng kết hội thảo, Ông Hà Văn Thắng – Thứ Trưởng Bộ NN&PTNT: Trong thời gian qua thì Bộ và các cơ quan Nhà nước, các nhà khoa học cũng nghiên cứu về những vấn đề nêu trong hội thảo. Từ đó đã đưa các giải pháp đảm bảo nước cho nền kinh kinh tế, cũng giảm được những rủi ro thiên tai, khi triển khai đã dự đoán được những kịch bản xấu.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao báo cáo kết quả của Ban thư ký Ủy hội Mê Công rất thực. Trong đó cách tiếp cận rất khoa, xây dựng những kịch bản phát triển gần với thực tế khu vực sông Mê Công. Tuy nhiên cần quan tâm đến những kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp để thích ứng với biến đổi khí hậu.

Văn Trì