[INFOGRAPHICS] Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long

BVR&MT – – Chiều 6/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Lê Thành Long: