Huyện Yên Thành (Nghệ An) đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 524/QĐ-TTg công nhận huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Một góc trung tâm thị trấn huyện Yên Thành.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã huy động xây dựng nông thôn mới với hơn 5.475 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 1.730 tỷ đồng, chiếm 31,6%.

Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên: cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách hàng năm đạt trên 380 tỷ đồng; có hơn 15.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, hàng năm gửi về trên 200 triệu USD, góp phần nâng cao thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,92%; 100% tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 43 triệu đồng/năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Yên Thành tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Thạch Thảo (Tổng hợp)