Vụ Bản – Nam Định: Đạt chuẩn huyện nông thôn mới 2018

BVR&MT – Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký quyết định số 236/QĐ-TTg công nhận huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nam Định có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Bức tranh nông thôn của huyện Vụ Bản đã có sự đổi thay rõ rệt.

Trong những năm trước, huyện Vụ Bản được biết là vùng chiêm trũng nghèo khó và là một trong những huyện chậm phát triển của tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, vùng đất này đã dần có sự đổi thay đáng mừng.

Từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động sự đóng góp của nhân dân, từ năm 2011 đến tháng 8 năm 2018, huyện Vụ Bản đã huy động tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt 2.392,5 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương và tỉnh là 190,9 tỷ đồng; ngân sách huyện và xã là hơn 435,3 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp: 370,8 tỷ đồng; Vốn nhân dân đóng góp: 455,8 tỷ đồng.

Sau hơn 7 năm triển khai xây dựng Nông thôn mới, bức tranh nông thôn của huyện Vụ Bản đã có sự đổi thay rõ rệt. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; đồng thời củng cố niềm tin trong lòng mỗi người dân về sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy rằng, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân huyện Vụ Bản. Đó cũng là kết quả của những cách làm sáng tạo, phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tế của địa phương.

Thạch Thảo