Huyện Phù Yên (Sơn La) chủ động quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng

BVR&MT – Huyện Phù Yên có hơn 71.000 ha quy hoạch đất lâm nghiệp, chiếm 58% diện tích tự nhiên. Diện tích có rừng đến hết năm 2021 là hơn 58.596 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 48%. Trong đó có 8.411,9 ha rừng đặc dụng; hơn 24.272 ha rừng phòng hộ; 25.912,3 ha rừng sản xuất. Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lực lượng Kiểm lâm huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La phối hợp với tổ, đội quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến rừng.

Để chủ động trong quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với các lực lượng, ban ngành đoàn thể của các xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng với trên 500 lượt người tham gia; phát 1.000 biển, bảng tuyên truyền dự báo cháy rừng.

Hiện nay, hầu hết diện tích rừng trọng điểm có nguy cơ cháy trên địa bàn huyện chủ yếu là rừng tự nhiên, tre nứa, hỗn giao, khoanh nuôi tái sinh sau nương rẫy… Vì vậy, Hạt Kiểm lâm huyện đã tăng cường lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết, xác định rõ khu vực có thể xảy ra cháy rừng và cập nhật lên bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng. Các đơn vị trực thuộc Hạt đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến các chủ rừng, từng hộ dân biết khu vực dễ xảy ra cháy rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng giữa các chủ rừng, các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn, bản với trưởng bản; giữa trưởng bản với Chủ tịch UBND xã, thị trấn; giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện. Các đơn vị tuyên truyền xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đến từng thôn, bản; vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm về bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng…

Theo Phó chủ tịch UBND xã Huy Hạ Đinh Đức Dưỡng, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các chủ rừng thực hiện khoanh nuôi và bảo vệ rừng, trồng rừng. UBND xã tổ chức cam kết quản lý, bảo vệ rừng với các tập thể, cá nhân là chủ rừng; triển khai tuyên truyền đến toàn thể nhân dân đặc biệt là các chủ rừng nâng cao trách nhiệm về công tác bảo vệ rừng, tích cực kiểm tra, kiểm soát, phát đường băng cản lửa, không đốt nương nhất là vào mùa khô hanh.

Phó Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Yên Đỗ Văn Trường thông tin, vào mùa khô hanh, để chủ động trong công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, đơn vị đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng; kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện và phân công công việc cụ thể, lịch trực, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn trực tại thực địa để tham mưu cho xã về phòng cháy, chữa cháy rừng, chỉ đạo các chủ rừng làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng.

Với mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, nâng cao độ che phủ rừng, cùng với việc tiếp tục theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, quản lý đầu tư và hướng dẫn triển khai các dự án bảo vệ, phát triển rừng, huyện Phù Yên đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, xã hội hóa công tác bảo vệ, phát triển rừng; triển khai các chính sách hỗ trợ tạo sinh kế lâu dài, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của người dân từ nghề rừng.