Huyện Nậm Pồ: Nỗ lực vượt gian khó, vươn lên phát triển bền vững

BVR&MT – Là huyện miền núi biên giới mới được thành lập từ năm 2013 trên cơ sở những xã đặc biệt khó khăn của hai huyện khó khăn nhất tỉnh Điện Biên, Nậm Pồ có xuất phát điểm kinh tế thấp, trình độ dân trí lạc hậu, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Nậm Pồ nỗ lực vượt gian khó, vươn lên phát triển bền vững.

Song được sự quan tâm của cả nước, tinh thần chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chỉ sau 5 năm bộ mặt kinh tế – xã hội nơi đây đã và đang từng ngày có bước chuyển mình tích cực với nhiều khởi sắc tươi mới.

Kinh tế tăng trưởng, phát triển năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 theo giá thực tế ước đạt 740,44 tỷ đồng, tăng 368,695 tỷ đồng so với năm 2013.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2017 là 18.262,0 ha, tăng 3.637,4 tấn so với năm 2013; lương thực bình quân đầu người đạt 358,77 kg/người/năm, tăng 23,65 kg/người/năm so với năm 2013, an ninh lương thực được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng đàn gia súc bình quân đạt trên 4%/năm từng năm, gia cầm đạt trên 7%/năm từng năm. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 143,2 tấn, tăng 60,8 tấn so với năm 2013. Tiềm năng về rừng được quản lý, bảo vệ khá tốt, tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 58.906,08 ha. Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2017 đạt 39,4%.

Các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tăng cường khuyến khích phát triển. Trong giai đoạn 2013 – 2017, huyện đã có 01 cơ sở sản xuất gạch không nung tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. Toàn huyện có 89 cơ sở sản xuất kinh doanh, tăng 32 cơ sở so với năm 2013. Đến năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 179,76 tỷ đồng, tăng 3,4 lần so với năm 2013.

Mạng lưới thương mại ngày càng được phát triển và mở rộng trên toàn huyện, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các thương nhân đã chủ động được các nguồn hàng, mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2017 đạt 174,18 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với năm 2013, tăng trưởng bình quân 16,2%/năm.

Cơ cấu các ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất năm 2017: Nông – Lâm nghiệp – Thuỷ sản chiếm 52,2%, giảm 3,22% so với năm 2013; Công nghiệp – Xây dựng chiếm 24,28%, giảm 0,95% so với năm 2013; Thương mại, dịch vụ chiếm 23,52%, tăng 4,17% so với năm 2013.

Song song với những nỗ lực không ngừng trong việc phát triển kinh tế, Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã được sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân và có sức lan tỏa trong toàn huyện nên đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được cải thiện. Đến nay, có 01 xã đạt 15 tiêu chí (Chà Nưa); 02 xã đạt 8 tiêu chí (Chà Cang, Si Pa Phìn); 02 xã đạt 6 tiêu chí (Chà Tở, Nậm Khăn); 02 xã đạt 5 tiêu chí (Phìn Hồ, Nà Hỳ), 5 xã đạt 4 tiêu chí và 03 xã đạt 3 tiêu chí.

Hết năm 2017, toàn huyện có 72/132 bản và 100% trung tâm xã có đường giao thông đi lại được thuận tiện trong 4 mùa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và điện lưới quốc gia được nâng lên. Cơ sở vật chất ngành giáo dục được ưu tiên đầu tư, hỗ trợ tạo diện mạo hoàn toàn mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện.

Bên cạnh đó, huyện đã tập trung các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và đạt được kết quả tốt qua mỗi năm. Hàng năm, giải quyết việc làm cho trên 400 lao động, đào tạo nghề cho 1.576 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 7,82% lao động (tăng 4,71% so với năm 2013). Đồng thời, các chính sách đối với người có công, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cũng được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.

Có thể nói chặng đường đầu đầy khó khăn, thử thách đã đi qua trên mảnh đất đầy gian khó Nậm Pồ. Trên những chặng đường tiếp theo, dẫu biết sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Song, bằng chiến lược đúng đắn, tầm nhìn xa trông rộng cùng những kinh nghiệm vượt lên gian khó, sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu; tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Nậm Pồ sẽ bước qua những thách thức đó một cách đầy tự hào, đưa Nậm Pồ ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, tự tin hội nhập phát triển cùng đất nước.