Huyện Mèo Vạc (Hà Giang): Tiếp nhận hơn 370 tấn gạo cho học sinh nghèo vùng cao

BVR&MT – Huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vừa tiếp nhận và hoàn thành cấp phát 370 tấn gạo để hỗ trợ cho các em học sinh vùng khó khăn, học sinh nghèo.

Từ ngày 15 đến 30/11, huyện Mèo Vạc tiếp nhận và hoàn thành cấp phát 370 tấn gạo để hỗ trợ cho các em học sinh vùng khó khăn, học sinh nghèo trên địa bàn trong đợt 2 học kỳ I, năm học 2018-2019, theo Nghị định 116/2016/NĐ – CP của Chính phủ.

Cấp phát gạo theo Nghị định 116 Chính phủ tại Trường PTDTBT THCS xã Pả Vi.

Trong đợt này, toàn huyện Mèo Vạc có 8.463 em học sinh thuộc 37 đơn vị trường học có học sinh bán trú được hỗ trợ gạo. Định mức hỗ trợ 15kg/học sinh/tháng. Sau khi có Quyết định phân bổ của UBND tỉnh Hà Giang, huyện tiếp nhận số gạo được cấp, đồng thời phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lương thực Chi nhánh huyện Mèo Vạc bố trí xe vận chuyển và cấp phát gạo cho học sinh, đảm bảo đầy đủ, đúng số lượng và đối tượng thụ hưởng.

Hoàng Tôn