Huyện Lý Nhân (Hà Nam) đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là địa phương cuối cùng của tỉnh Hà Nam đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Lý Nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Nam có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Lý Nhân tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lý Nhân đã có 100% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Nhờ có chính sách thu hút nguồn lực phù hợp, toàn huyện đã huy động được trên 4.217.600 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 1.600.000 triệu đồng, chiếm 38% để xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Như vậy, tính đến nay, tất cả các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hà Nam đều đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàng Tôn