Huyện Lương Sơn (Hòa Bình): Phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019

BVR&MT – Là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình, trong năm 2018, huyện Lương Sơn đã tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả khả quan. Huyện Lương Sơn đang trên con đường phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2019.

Xã Lâm Sơn – Lương Sơn nhiều làng văn hóa được xây dựng với xóm văn hóa.

Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 15 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 02 xã đạt 15 tiêu chí và 02 xã đạt 14 tiêu chí. Mỗi xã bình quân đạt 18.1 tiêu chí.

Trong năm 2018, 19/19 xã của huyện đã được phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Huyện đã tiếp tục nâng cấp 11 công trình giao thông, nhựa hóa đường giao thông nông thôn; bàn giao đưa vào sử dụng 03 công trình thủy lợi và khởi công xây dựng 05 công trình khác.

Triển khai xây dựng 170 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp; tổ chức 350 lớp tập huấn chuyển giao KHKT sản xuất cho trên 10.500 lượt người dân với tổng kinh phí hỗ trợ 12.269 triệu đồng. Tổ chức 123 lớp đào tạo nghề cho 11.571 lao động nông thôn. Các hoạt động trên đã góp phần giúp người dân cải tiến sản xuất, nâng cao thu nhập. góp phần đưa thu nhập đầu người ở khu vực nông thôn năm 2015 đạt bình quân 19,2 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,75% ( năm 2015), giảm 8,28% so với năm 2010.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, UBND huyện Lương Sơn đã tiếp tục triển khai dự án liên kết mở rộng sản xuất – tiêu thụ rau hữu cơ theo chuỗi giá trị và phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2018 để thực hiện mô hình cải tạo đàn dê tại 04 xã với tổng kinh phí là 1.008 triệu đồng. Bên cạnh đó, huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về phương pháp lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả cho hợp tác xã sản xuất nông sản hữu cơ, tổ chức 04 lớp dạy nghề cho 120 nông dân về học nghề sản xuất rau hữu cơ.

Vấn đề môi trường cũng đã được kiểm soát và cải thiện. Hiện tại, Huyện đã hạn chế được các hoạt động gây ô nhiễm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp. Phong trào: “Nhà sạch – vườn đẹp – môi trường trong lành – ngõ xóm văn minh” được đẩy mạnh triển khai thực hiện.

Bên cạnh những thành tựu, huyện Lương Sơn vẫn tồn tại một số hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2018, một số tiêu chí không đạt theo kế hoạch đề ra như chỉ tiêu bình quân tiêu chí trên xã, các dự án, công trình về đích nông thôn mới trong năm 2018. Các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân gắn với hoạt động của các hợp tác xã theo mô hình liên kết chuỗi chưa nhiều và chưa bền vững.

Phấn đấu về đích huyện nông thôn mới trong năm 2019

Làng văn hóa xóm Rổng Cấn , Xã Lâm Sơn – Lương Sơn.

Trong giai đoạn 2016-2020, huyện Lương Sơn tiếp tục nâng cao đời sống cho cư dân nông thôn, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; tăng mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, đến năm 2020 có 52,6% xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt 18 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/ năm; tỷ lệ lao động nông nghiệp còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số; 95% cư dân nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh.

Đứng trước những khó khăn và thách thức, UBND huyện Lương Sơn đã lập ra mục tiêu, kết hoạch cụ thể trong năm 2019. Trong năm tiếp theo, Huyện phấn đấu có 19/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Huyện tiếp tục triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu tại tất cả các xã trên địa bàn toàn huyện, phấn đấu các xã về đích nông thôn mới có từ 1-2 khu dân cư và vườn được công nhận đạt chuẩn.

Văn Trì