Huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình): Hộ nghèo giảm còn hơn 6% năm 2018

BVR&MT – Năm 2017, UBND huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp đo lường đa chiều, huyện còn 504 hộ nghèo, chiếm 6,24%; 359 hộ cận nghèo, chiếm 4,44%. Năm 2018, huyện đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6%.

Nhà văn hóa xã Dân Hòa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình.

Theo báo cáo của Phòng Lao động và Thương binh Xã Hội huyện Kỳ Sơn tính đến hết tháng 11 năm 2018, thông tin như sau: Số hộ nghèo năm 2018 là 498 hộ chiếm 6,16%; Số hộ cận nghèo là 350 hộ chiếm 4,33%. Trong đó xã thuộc diện đặc biệt khó khăn là xã Độc Lập với 453 hộ thì có đến 163 hộ nghèo năm năm 2017 đến hết tháng 11 năm 2018 số hộ nghèo vẫn là 163 hộ.

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Đinh Hải Nam, Trưởng phòng Lao động và Thương binh Xã hội, huyện Kỳ Sơn cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và là một trong các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện. Trong năm 2017, Có mô hình liên kết nuôi ông tại xã Mông Hóa được chương trình giảm nghèo hỗ trợ đầu tư phát triển nghề nuôi ong lấy mật.

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Từ đầu năm đến hết tháng 11 năm 2018, 666 hộ được vay vốn với số tiền vay là hơn 24.854 tỷ đồng: Với hộ nghèo là 11.386 tỉ đồng; Hộ cận nghèo là 9.481 tỉ đồng; hộ mới thoát nghèo là 3.987 tỉ đồng.

Trong đó cấp 1.325 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, 2.235 thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số, 499 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội, 390 thẻ BHYT cho người cao tuổi, 826 thẻ  BHYT cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, người hoạt động kháng chiến, 757 thẻ BHYT cho người có công, 202 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, 172 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Xác nhận hộ nghèo đề nghị hỗ trợ tiền điện cho 155 trường hợp. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong cho các hộ tham gia dự án nhân rộng mô hình phát triển nuôi ong lấy mật tại xã Mông Hóa.

Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mông Hóa huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề ngắn hạn và dài hạn phù hợp với nhu cầu người lao động. Người lao động tự đăng ký các ngành nghề làm việc tại chỗ, nghề truyền thống như làm chổi chít, chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH của địa phương.

Xã Dân Hạ huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình có 1.341 hộ chỉ còn 16 hộ nghèo tính đến tháng 11 năm 2018.

Mục tiêu giảm nghèo năm 2019 tiếp tục huy động tối đa nguồn lực vật lực để phát triển kinh tế. Tạo điều kiện cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo có việc làm ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, hưởng lợi đầy đủ chính sách về an sinh xã hội. Phấn đấu tăng kinh tế từ 13% trở lên, thu nhập bình quân trên 50 triệu đồng/người/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,5%, lao động có thu nhập ổn định là 1.200 lao động. Đảm bảo 100% đối tượng BTXH được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo 100% hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn vùng 135 người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT; 100% học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định.

Văn Trì