Huyện Kim Bôi (Hòa Bình): Thoát thành công khỏi Chương trình 30a

BVR&MT – Năm 2018, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020, huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình đã thoát khỏi chương trình 30a.

Huyện Kim Bôi giảm nghèo thành công thoát khỏi chương trình 30a.

Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 25,21% xuống còn 20,58%; tỉ lệ hộ cận nghèo giảm từ 21,63% xuống còn 20,49%.

Xem thêm:

Kim Bôi phát huy công tác xóa đói giảm nghèo

Hòa Bình: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2018 đạt nhiều thành quả

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường, Phó Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Kim Bôi, ông Đào Anh Tuấn cho biết, trong 10 năm qua huyện nhận được nhiều chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, đa dạng sinh kế của bà con tăng lên. Đến năm 2018, huyện Kim Bôi đã thoát khỏi chương trình 30a, tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3% trên năm, mức thu nhập bình quân là 20 triệu/ người/ năm. Thành công tiếp theo là giải quyết việc làm cho người dân, đa dạng sinh kế thoát nghèo với nhiều mô hình như: trồng cam, trồng bưởi, nhiều vùng chuyên canh cây trồng thoát nghèo. Ngoài ra, mô hình chăn nuôi cũng được áp dụng mang lại nhiều hiệu quả.

Trong năm 2018, thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, đã lập kế hoạch hỗ trợ 24 con bò lai giống tới 24 hộ nghèo thuộc thôn, xóm đặc biệt khó khăn tại xóm Mớ Đồi xã Hạ Bì huyện Kim Bôi.

Phóng viên trao đổi với Bí thư chi bộ xóm Mớ Đồi, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi.

Bí thư Chi bộ xóm Mớ Đồi phấn khởi thông tin với Phóng viên: Từ những hỗ trợ cấp trên, thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững xóm đã được hỗ trợ nhiều về cả cơ sở vật chất và mô hình phát triển kinh tế. Đời sống người dân được nâng cao, trong năm 2018 xóm được hỗ trợ 24 con bò lai giống tới 24 hộ nghèo để phát triển sinh kế cho bà con.

Theo báo cáo của UBND huyện Kim Bôi về công tác giám sát chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018, thực hiện nhiều dự án như sau: Chương trình 30a, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng 2 công trình kinh phí 851.760.000 đồng; Sửa đường từ Km 34+90 đường đi cầu Nam Thượng, xã Nam Thượng kinh phí 621,76 triệu đồng.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn kinh phí 2.479 triệu đồng, gồm: chi phí quản lý 123,95 triệu đồng; mô hình trồng nhãn muộn kinh phí 500 triệu đồng, tại xã Sơn Thúy và Thượng Bì; mô hình thăng long ruột đỏ kinh phí 500 triệu đồng, tại 3 xã là Đông Bắc, Vĩnh Tiến, Tú Sơn.

Nhà văn hóa cộng đồng được đầu tư xây mới tại xóm đặc biệt khó khăn xóm Mớ Đồi xã Hạ Bì huyện Kim Bôi.

Đối với chương trình 135, Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2018 là 22.591 triệu đồng với 57 công trình; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, xóm đặc biệt khó khăn, năm 2018 là 4.348 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện đã triển khai thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo đối hộ nghèo cho vay vốn là 1190 hộ nghèo số tiền 31.285 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm duy trì 12 lớp cao đẳng Tin học văn phòng với 605 học viên; Thực hiện nghị quyết số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021, đã tiến hành chi trả tổng số tiền là 17.265.988.000 đồng.

Có thể thấy, từ khi thực hiện triển khai Chương trình 30a, Chương trình 135 về xóa đói giảm nghèo, huyện Kim Bôi đã đạt được những thành tích nhất định. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu của huyện là triển khai thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng sản xuất, sinh kế cho các hộ nghèo, chăn nuôi, trồng trọt để tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo; gắn kết giữa chính sách tín dụng với khuyến nông, khuyến lâm, giúp các hộ dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để giảm nghèo bền vững.

Văn Trì