Huyện Ea Kar: “Mưa dầm thấm lâu” trong tuyên truyền pháp luật về đất đai

BVR&MT – Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, các cấp, ngành, địa phương của huyện Ea Kar ( tỉnh Đăk Lắk )đã chú trọng triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Ea Sô là xã vùng III với hơn 1.000 hộ, trong đó có trên 30% là đồng bào DTTS, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận, am hiểu chính sách, pháp luật nói chung và pháp luật đất đai còn hạn chế. Do đó, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã và các ngành, đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai cho người dân trên địa bàn xã, nhất là 3 buôn đồng bào DTTS.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị, để nâng cao hiểu biết về các chính sách, pháp luật đất đai của người dân, xã đã chỉ đạo thành lập tổ tuyên truyền lưu động. Ngoài các hoạt động tuyên truyền định kỳ, tổ tuyên truyền lưu động đã tăng cường xuống tận các thôn, buôn phổ biến các nội dung tuyên truyền qua loa di động và phát tờ rơi, giải thích thêm cho người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán, chuyển nhượng, sử dụng đất, bảo vệ rừng… Đồng thời, địa phương phối hợp với đơn vị chủ rừng tổ chức họp dân, đối thoại và ký cam kết bảo vệ rừng, không lấn chiếm đất rừng; phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, dỡ bỏ công trình kiến trúc, hoa màu, đồng tình ủng hộ kinh phí để làm đường giao thông theo tiêu chí nông thôn mới.

Thành viên tổ tuyên truyền lưu động xã Ea Sô (huyện Ea Kar) phát tờ rơi tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Hữu, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, người dân trên địa bàn xã đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, không có tình trạng mua bán, sang nhượng đất đai trái pháp luật hoặc tranh chấp về đất đai, lấn chiếm đất rừng. Khi cần thực hiện các hoạt động liên quan đến đất đai, bà con đều đến UBND xã để thực hiện các thủ tục pháp lý.

Để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật về đất đai trong vùng đồng bào DTTS bảo đảm cả số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, hằng năm, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều lồng ghép trong các hội nghị ở khu dân cư, phát tờ rơi hỏi – đáp pháp luật, treo băng rôn, khẩu hiệu, biên soạn các câu chuyện truyền thanh dựa trên thực tế của địa phương để phát trên loa truyền thanh.

Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện Ea Kar đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai 2013, Hiến pháp 2013, Luật Hộ tịch 2014, Luật Lâm nghiệp 2017, các luật mới ban hành và tăng cường công tác trợ giúp pháp lý nhất là vùng đồng bào DTTS. Phòng Tư pháp huyện cũng đã tham mưu tổ chức các hội thi như “Hòa giải viên giỏi”, “Chủ tịch và phó chủ tịch cấp xã với pháp luật”, cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự, Bộ Luật hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính”… Qua đó, đã nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, người dân. Đặc biệt, năm 2021, do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, kéo dài, phòng đã tham mưu UBND huyện in ấn 11.000 tờ rơi về công tác quản lý bảo vệ rừng, đất rừng, xử phạt vi phạm hành chính để cấp cho người dân các buôn thuộc 5 xã có rừng.

Cán bộ Khuyến nông huyện Ea Kar tuyên truyền, phổ biến chính sách về đất đai và hỗ trợ xây dựng mô hình trồng lúa cho người dân xã Cư Elang (huyện Ea Kar).

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai tại các xã vùng sâu, vùng xa, có rừng, có nhiều công trình trọng điểm, liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng như: Cư Yang, Cư Elang, Ea Ô, Cư Bông, Cư Prông, Ea Păl đóng vai trò quan trọng, thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea Kar đã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo cụm liên xã và cộng đồng dân cư. Các hội nghị này đều có sự tham gia của đơn vị chức năng, chủ đầu tư, chính quyền địa phương nhằm phổ biến các chính sách, quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời giải thích những thắc mắc của người dân. Hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng tổ chức tập huấn công tác quản lý nhà nước về đất đai, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho cán bộ các phòng, ban của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ea Kar Nguyễn Ngọc Duẩn cho biết: Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng bằng nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân trên địa bàn huyện, đẩy mạnh việc thực thi pháp luật đất đai, đưa chính sách đất đai thực sự đi vào đời sống.