Huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Ngày 13/6, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục (Hà Nam) đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020, Chủ tịch UBND huyện Bình Lục Trần Xuân Dũng cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Bình Lục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đến nay, huyện Bình Lục có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng, huyện Bình Lục đã huy động trên 1.645 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 386 tỷ đồng. Hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp.

Huyện Bình Lục có 100% tuyến đường huyện và các xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường trục thôn, xóm, đường ngõ xóm được bê tông hóa và đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Huyện đã đầu tư kiên cố hóa được gần 114km kênh mương; xây dựng mới gần 590 phòng học, phòng chức năng; xây dựng mới 12 trạm y tế và nâng cấp 6 trạm y tế; xây dựng các nhà văn hóa, khu trung tâm văn hóa – thể thao…

Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống, văn hóa, huyện Bình Lục tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ đó, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất mới, hiệu quả cao, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết trong sản xuất… Từ đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện từ 11,5 triệu đồng/người/năm (năm 2010) lên 46,21 triệu đồng năm 2019. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,56%.

Với những thành tích đạt được, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Bình Lục đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông biểu dương, chúc mừng thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Lục đã đạt được trong việc thực hiện phòng trào xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị, trong thời gian tới, huyện Bình Lục tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và đến năm 2025 có từ 3 – 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện tập trung huy động nguồn vốn đầu tư, nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông, hệ thống công trình thủy lợi; khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất; phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020 -2025; tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông thôn để giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Huyện cũng đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm thực hiện đến công tác bảo vệ môi trường; củng cố nâng cao phẩm chất, trình độ của đội ngũ giáo viên, đội ngũ y, bác sỹ; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, duy trì chỉ số cải cách hành chính đứng tốp đầu của tỉnh…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Nam tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Bình Lục; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Hoàng Tôn