Hướng tới kỷ niệm 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam

BVR̃̃&MT – Nhân dịp 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2018), Bộ NN&PTNT đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các đơn vị của địa phương tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Kiểm lâm Lục Ngạn phối hợp với Tổ bảo vệ rừng thôn kiểm tra rừng trồng gỗ lớn. (Ảnh minh họa)

Đây là những nội dung chính tại công văn số 8673/BNN-TCLN ngày 7/11 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) gửi Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam tập trung vào các phương diện: Tiếp tục tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp nhằm ôn lại truyền thống, mục đích, ý nghĩa của ngày Lâm nghiệp Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia trồng, bảo vệ, phát triển kinh tế rừng, Phổ biến kiến thức về Luật Lâm nghiệp.

Cụ thể, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp nhằm ôn lại truyền thống, mục đích, ý nghĩa của ngày Lâm nghiệp Việt Nam; nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của rừng; vận động nhân dân và các thành phần kinh tế tích cực tham gia trồng, bảo vệ, phát triển kinh tế rừng.

Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp; sẵn sàng mọi điều kiện để triển khai thực hiện, áp dụng quy định của Luật Lâm nghiệp từ ngày 01/01/2019.

Hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2018. Rà soát, sẵn sàng phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa hanh khô, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn. Quản lý tốt giống cây trồng lâm nghiệp, chuẩn bị vật tư, gieo ươm cây giống có chất lượng phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2019.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo quyết liệt các nội dung tái cơ cấu ngành và Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác.

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu tại Thông báo Kết luận số 325/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. Tham mưu tổ chức thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Tiếp tục chú trọng, tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) giữa Việt Nam và EU cho cộng đồng các doanh nghiệp và các hộ gia đình trồng rừng, chủ động tuân thủ các cam kết trong Hiệp định. Chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt phong trào trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ lần thứ 60 vào dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 tại các tỉnh phía Bắc và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các tỉnh phía Nam.

Mặt khác, tổ chức kỷ niệm 59 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam thiết thực, hiệu quả, bồi dưỡng tình yêu nghề trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành lâm nghiệp. Có hình thức động viên, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân có đóng góp hiệu quả cho ngành; thăm hỏi các gia đình cán bộ lão thành, anh hùng liệt sỹ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Văn Trì