Hưng Yên nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường

BVR&MT – Những năm qua, ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước trên các sông, kênh, mương ở tỉnh Hưng Yên… diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng; do vậy, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm môi trường, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Lấy mẫu kiểm tra chất lượng nước thải đã qua xử lý tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp dệt may Hưng Yên.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, hằng năm, Chi cục Môi trường tỉnh Hưng Yên tiến hành lấy mẫu nước sông Bắc Hưng Hải để phân tích, đánh giá chất lượng nước. Kết quả phân tích mẫu nước sông Bắc Hưng Hải qua một số năm nhận thấy: hàm lượng chất gây ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, nhất là vào mùa khô, từ tháng 10 đến tháng 12 do hệ thống Bắc Hưng Hải đóng trữ nước là chính, làm ứ đọng dẫn đến tình trạng ô nhiễm nước sông ngày càng trầm trọng; có nhiều thông số giới hạn cho phép vượt từ vài đến hàng chục lần. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng nêu trên là do hệ thống sông Bắc Hưng Hải phải tiếp nhận nhiều nguồn nước thải với lưu lượng ngày càng lớn, dẫn đến quá tải; nhất là nước thải chưa được xử lý, hoặc đã xử lý nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Qua kết quả khảo sát, rà soát các nguồn xả thải ra sông Bắc Hưng Hải cho thấy, tổng lượng nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xả vào các sông, kênh, mương, ao, hồ khoảng 134 nghìn m3/ngày đêm. Trong đó, nước thải từ các khu dân cư, làng nghề hơn 76 nghìn m3/ngày đêm, phần lớn chưa được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải. Nước thải từ các khu công nghiệp khoảng 50 nghìn m3/ngày đêm, phần lớn đã được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp. Nước thải cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hơn 5.000 m3/ngày đêm, phần lớn chưa được xử lý theo quy định. Ngoài ra, tại đầu nguồn, hệ thống sông Bắc Hưng Hải phải tiếp nhận lượng nước ô nhiễm khá lớn có nguồn gốc nước thải công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, dân sinh ở một số quận, huyện của thành phố Hà Nội chảy vào sông Cầu Bây đổ vào hệ thống Bắc Hưng Hải. Việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường ở nhiều tổ chức kinh tế, người dân chưa nghiêm.

Trước thực trạng nêu trên, để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động chất thải, giám sát các nguồn xả chất thải lớn trên địa bàn tỉnh. Lắp đặt, vận hành bảy trạm quan trắc môi trường nước mặt và bốn trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục, cố định tại các khu vực chịu tác động của nước thải từ các hệ thống xử lý nước thải tập trung của các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và ba trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục, cố định tại các khu vực chịu tác động từ khí thải của các nhà máy sản xuất công nghiệp có lưu lượng khí thải lớn, các phương tiện giao thông. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên tăng cường thực hiện giám sát đối với những cơ sở phát sinh chất thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Ðồng thời, yêu cầu hàng chục đơn vị lắp đặt, vận hành trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục, lắp đặt trạm quan trắc khí thải tự động, liên tục. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2018 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 116 đơn vị, tổ chức. Trong đó, năm 2018, thanh tra, kiểm tra 65 tổ chức, năm 2019 thanh tra, kiểm tra 47 tổ chức, năm tháng đầu năm 2020, thanh tra, kiểm tra bốn đơn vị, tổ chức.

Kết quả, đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý đối với 53 tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như: xả nước thải, xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường; không có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường đã đưa dự án vào hoạt động; không thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ, quản lý chất thải không đúng quy định, không có báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại… Ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 43 tổ chức và ban hành quyết định khắc phục hậu quả đối với 10 doanh nghiệp; thu nộp ngân sách nhà nước 3,2 tỷ đồng. UBND tỉnh Hưng Yên xử phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động sản xuất có thời hạn đối với hai doanh nghiệp và đình chỉ xả thải đối với ba đơn vị vi phạm. Cụ thể: Ðình chỉ hoạt động sản xuất 12 tháng đối với Công ty TNHH giặt thời trang quốc tế, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ðình chỉ hoạt động triển khai thực hiện dự án chín tháng đối với dự án Khu trung tâm thương mại và cụm dân cư Ngọc Ðà, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm của Công ty CP Ðầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về hành vi không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Ðình chỉ xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của ba doanh nghiệp, gồm: Công ty CP sản xuất và nhập khẩu Phương Ðông, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Công ty TNHH AOCC Việt Nam, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên; Công ty TNHH kỹ nghệ Thái Dương, xã Lạc Ðạo, huyện Văn Lâm. Qua đó, công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực; nhiều mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả được triển khai trên diện rộng, góp phần cải thiện môi trường sống ở tỉnh Hưng Yên.