Hơn 209 nghìn lượt hộ dân ở Lào Cai hưởng lợi từ Chương trình 135

BVR&MT – Đến nay đã có hơn 209 nghìn lượt hộ dân ở Lào Cai được hưởng lợi từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) với tổng nguồn vốn hơn 1.639 tỷ đồng trong giai đoạn 2011 – 2020. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã phân bổ cho các địa phương thực hiện đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng; hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cho cộng đồng.

Chương trình 135 giúp đồng bào vượt khó vươn lên, trong đó hỗ trợ vốn, đất đai, tư liệu, vật tư, công cụ và phương pháp… để người dân phát triển sản xuất. Nhờ đó, hơn 209 nghìn lượt hộ dân được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ tư liệu sản xuất như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ thực hiện 47 mô hình sản xuất làm điểm trình diễn tham quan, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm…

Đến nay đã có 120 xã khu vực III và xã biên giới, 114 thôn ở các xã khu vực I và khu vực II thuộc diện đầu tư Chương trình 135 được hỗ trợ xây dựng. Việc triển khai thực hiện Chương trình 135 ở Lào Cai đã góp phần tích cực vào sự thay đổi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng gắn với sản xuất hàng hóa. Nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số về tập quán sản xuất được thay đổi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Hoàng Tôn (tổng hợp)