Hôm nay, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 khai mạc tại Hà Nội

BVR&MT – Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14-17/9/2023 tại Hà Nội với nhiều hoạt động quan trọng. Lễ khai mạc diễn ra sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 400 đại biểu quốc tế và trong nước.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và sự ủng hộ của các nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề chung của hội nghị là “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo”.

Các nghị sĩ trẻ sẽ thảo luận các chuyên đề: Chuyển đổi số; Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia – nơi diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chờ đợi đóng góp của nghị sĩ trẻ

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố Hội nghị về vai trò giới trẻ trong thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là tuyên bố đầu tiên sau 8 kỳ hội nghị, mang tính hiệu triệu, cam kết của giới trẻ trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ.

Cho đến nay, 8 Hội nghị toàn cầu đã được tổ chức với các chủ đề khác nhau. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 sẽ tập trung thúc đẩy việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Năm 2015, Đại hội đồng IPU lần thứ 132 tại Việt Nam đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về “Các mục tiêu Phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động”. Thực tế cho thấy tiến độ thực hiện các SDGs còn quá chậm. Theo Liên hợp quốc, chỉ có 12% các SDGs đang được thực hiện đúng hướng, trong khi 50% chệch hướng ở mức độ trung bình hoặc nghiêm trọng. Thực trạng này đòi hỏi cộng đồng quốc tế nỗ lực mạnh mẽ hơn và có bước đột phá để đạt các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, trong đó có chuyển đổi số, tận dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng tốc để tìm ra các cách tiếp cận và các giải pháp; cùng với đó là thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi công nghệ và toàn cầu hóa gắn với phát triển bền vững.

Là những nhà chính trị gần gũi nhất với thế hệ trẻ, các nghị sĩ trẻ am hiểu về khoa học, công nghệ mới và sẽ có đóng góp trong việc đưa tiếng nói và tài năng của giới trẻ để có các giải pháp trong lĩnh vực này.

Hội nghị Nghị sĩ trẻ Toàn cầu lần thứ 9 là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên trên thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, chiều 14/9, Tọa đàm Tăng cường năng lực số cho thanh niên đã diễn ra tại Hội trường Diên Hồng – Nhà Quốc hội

Việt Nam tham gia tích cực, trách nhiệm và chủ động

Việc Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là hoạt động thiết thực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Qua sự kiện đa phương quan trọng này còn này góp phần khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong IPU – tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới; đồng thời cho thấy sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Hội nghị góp phần thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam qua kênh nghị viện, đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế phát triển trong giai đoạn mới, trong đó có chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa, đất nước, con người, chính sách đối ngoại và thành quả công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; là cơ hội để tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều đối tác quan trọng, nhất là các nghị sĩ, thế hệ lãnh đạo trẻ của các quốc gia; tranh thủ sự ủng hộ của IPU, các nghị viện thành viên đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.