Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020

BVR&MT – Từ ngày 26-27/10/2020, Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 tại TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Ông Phan Hồng Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT phát biểu khai mạc Hội thảo.
Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế UBDT phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo trao đổi có sự tham dự của: Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Ủy ban Dân tộc); Bà Đinh Thị Thảo – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình đồng chủ trì hội thảo; Đại diện Ban Dân tộc các tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc; Sở Tư pháp tỉnh tỉnh Hòa Bình; đại diện các Phòng Dân tộc của tỉnh, UBND một số xã và đại diện Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/bản, Người có uy tín, người sản xuất giỏi, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ thuộc các thôn trên địa bàn các huyện của tỉnh Hòa Bình.

Hội thảo trao đổi nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù và người dân ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) đặc biệt khó khăn; góp phần đạt được những mục tiêu của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo trao đổi là dịp để chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng xây dựng kế hoạch, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; lựa chọn nội dung, hình thức và các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, tập quán, văn hóa truyền thống của các DTTS; trao đổi kinh nghiệm phối hợp, xã hội hóa và lồng ghép nguồn lực triển khai; trao đổi về nhu cầu, nguyện vọng và trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xây dựng kế hoạch cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với đồng bào DTTS cho giai đoạn tới.

Hậu Thạch