Hội thảo quốc gia “Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững

BVR&MT – Chiều 29/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Ủy ban về Khoa học và Công nghệ thuộc Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về việc thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Tại Quyết định này, Thủ tướng đã phân công các Bộ chủ trì thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nhấn mạnh cần huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các đối tác trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Trong kế hoạch hành động quốc gia, vai trò của KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST) được khẳng định và nhấn mạnh. KHCN và ĐMST là động lực chính thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế đất nước theo hướng nền kinh tế thịnh vượng bao trùm và bền vững. KH&CN và ĐMST là công cụ then chốt trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, cung cấp các giải pháp, giải quyết các thách thức.

Hội thảo thông tin về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và việc lồng ghép phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp trong thời gian qua.

Trong giai đoạn 2011-2020, KHCN và ĐMST ở Việt Nam đã thể hiện đóng góp quan trọng trên cả ba trụ cột quan trọng của phát triển bền vững là phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm gần đây giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô và mở rộng tín dụng.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% bình quân giai đoạn 2011-2015 lên 43,3% trong giai đoạn 3 năm 2016-2018. Năng suất lao động năm 2018 tăng 5,9%, dự kiến tốc độ tăng cao nhất khu vực ASEAN, cao hơn mục tiêu tăng trưởng bình quân 5,5% trong Nghị quyết số 05-NQ/TƯ.

Nhờ sự tiến bộ đột phá của KH&CN, Việt Nam là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất được vaccine và là một trong 39 quốc gia được Tổ chức Y tế thế giới công nhận quản lý vaccine đạt chuẩn quốc tế. KHCN và ĐMST còn giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế tới môi trường, phòng ngừa và kiểm soát, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, hạn chế tác hại của thiên tai, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp… gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai trò của KHCN và ĐMST vì mục tiêu phát triển bền vững.

Các tham luận trong hội thảo từ Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại diện một số doanh nghiệp nhà nước và tư nhân… cùng nhau làm rõ vai trò của KHCN và ĐMST trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và sự cần thiết phải lồng ghép phát triển KHCN và ĐMST với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

https://baovemoitruong.org.vn/