Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc, triển khai công tác hội năm 2018

BVR&MT – Sáng ngày 17/4, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc, triển khai công tác hội năm 2018.

Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2018.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam các đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các ông Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lộc, Nguyễn Bé – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Bình Minh – Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ – Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Đức Lợi – Tổng Giám đốc TTXVN cùng lãnh đạo các Bộ, ban, ngành TW và các địa phương trong cả nước.

Về phía tỉnh Nghệ An có: Ông Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Nguyễn Xuân Đường – Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng các Sở, ban, ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thuận Hữu – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: Năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực, đồng thuận của các cấp Hội Nhà báo và toàn thể hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, các cấp Hội Nhà báo tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2017. Phát động đợt thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh của người.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan báo chí từ thực tiễn công tác của mình, với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng. 68 năm qua, các thế hệ người làm báo Việt Nam luôn nỗ lực và phấn đấu. Hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức hội ngày các lớn mạnh. Đóng góp xứng đáng sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Thuận Hữu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2017, tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018 các cấp hội tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt luật báo chí năm 2016. 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội và đội ngũ của người làm báo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”.

Để đạt được những mục tiêu trên, tại hội nghị này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu: Hội nghị cần đánh giá một cách thực chất, khách quan những kết quả đạt được trong năm 2017 và nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 10 của Hội Nhà báo Việt Nam, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ các nguyên nhân, trong đó tập trung các nguyên nhân chủ quan đó, từ đó đề ra được nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, tạo ra những bước đột phá, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng, năm đầu triển khai kết luận số 23 ngày 23/01/2017 ngày của Ban bí thư TW Đảng về việc tăng cường, chỉ đạo, quản lý phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Hội nghị Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức tại tỉnh Nghệ An là dịp quan trọng, cơ hội quý báu để tỉnh Nghệ An được gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò của báo chí.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. “Báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin của Đảng, quản lý của Nhà nước. Thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện, đời sống chính trị kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân”.

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan trong chỉ đạo, quản lý của hoạt động báo chí, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận. Triển khai có hiệu quả các chương trình, tạo hiệu ứng tích cực, toàn diện trong đời sống xã hội. Hội có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Hội Nhà báo Việt Nam ban hành và triển khai thực hiện 10 điều quy định về đạo đức người làm báo, thành lập 247 Hội đồng xử lý những vi phạm về đạo đức nghề nghiệp từ Trung ương xuống địa phương; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời xử lý vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, có nhiều biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà báo.

Tất cả những biện pháp đó đã tạo những chuyển biến mới trong hoạt động của Hội Nhà báo, góp phần tích cực chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo vì lợi ích tối cao của đất nước và nhân dân – Trưởng ban Tuyên giáo TW đánh giá.

Hầu hết các cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, hoạt động đúng pháp luật, sản xuất thông tin có định hướng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan Báo chí Trung ương và địa phương đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí đóng góp chung vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chương trình Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác hội, công tác thi đua, khen thương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được diễn ra từ ngày 15/4 đến hết ngày 17/4 tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động tập huấn công tác nghiệp vụ, Hội nghị lần thứ 8 BCH Hội Nhà báo Việt Nam khóa X…

Đình Nguyên