Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động nâng cao năng lực cán bộ Liên hiệp hội 2015 – 2018

BVR&MT – Ngày 26/10, Liên Hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức hội nghị “Đánh giá kết quả hoạt động nâng cao năng lực cán bộ hội của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2015 – 2018 và Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với các Hội ngành toàn quốc”.

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động nâng cao năng lực cán bộ hội của Liên hiệp Hội Việt Nam giai đoạn 2015 – 2018.

Chủ trì hội nghị, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký cho biết: “Liên hiệp Hội có trách nhiệm xây dựng một chương trình cụ thể liên quan đến nâng cao năng lực cán bộ hội. Chính vì vậy, liên hiệp hội cần đánh giá đúng thực trạng công tác đào tạo cán bộ hội để đưa ra phương án làm như thế nào để công tác đào tạo cán bộ được tốt hơn. Từ đó, sẽ xác định được triển khai nội dung nào cho phù hợp với hội viên”.

Tại buổi hội nghị, ông Tân cũng đề nghị các đại biểu sẽ có những trao đổi thẳng thắn để có thể xây dựng được nội dung, hướng dẫn cụ thể trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ hội.

Tại phần một của hội nghị, đại diện các Ban của Vusta đã có những bài báo cáo tham luận liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó có báo cáo về kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Vusta giai đoạn 2015 – 2018 và báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực truyền thông và phổ biến kiến thức của Vusta đối với các hội thành viên trong giai đoạn 2015 – 2018. Ngoài ra, cũng tại buổi hội nghị, đại diện Ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội Bùi Kim Tuyến cũng đã có bài phát biểu về vấn đề nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Vusta đối với các hội thành viên. Có thể nói, đây là một vấn đề rất được các hội thành viên quan tâm và chú trọng.

Trong phần làm việc thứ hai của hội nghị, Hội nghị đã họp bàn về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với các Hội ngành toàn quốc. Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung bàn luận về vấn đề phân chia các cụm, khối thi đua năm 2018 sao cho hợp lý. Đồng thời, hội nghị cũng đã bàn luận về những điểm mới trong dự thảo quy chế thi đua, khen thưởng của Vusta nhằm chỉ ra những điều còn thiếu sót giúp hoàn thiện quy chế trước khi được ban hành chính thức.

Hải Lê – Văn Trì