Hội Cựu chiến binh Nghệ An tích cực góp phần xây dựng quê hương mạnh giàu

BVR&MT – Nhằm phát huy truyền thống quê hương, nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hàng vạn cựu chiến binh (CCB) tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vươn lên, tham gia có hiệu quả trong nhiều phong trào hoạt động, qua đó góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương…

Hội viên Hội CCB huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp ở Nghệ An đã không ngừng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương. Tuyệt đại đa số hội viên đã gương mẫu và tích cực vận động nhân dân chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả và bởi những tấm gương điển hình. Nhiều CCB dù mang trong mình thương tật, nhưng vẫn nỗ lực trên mặt trận phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng thời, Hội CCB phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể, ban, ngành các cấp tham gia thực hiện tốt các hoạt động xã hội ở địa phương, như: xây dựng hạ tầng kinh tế; giáo dục đào tạo; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Qua đó, các cấp Hội thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa “ý Đảng với lòng dân”, góp phần giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, nhất là việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ…

Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, các cấp hội đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình mục tiêu của quốc gia và của địa phương, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu”, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường… Nhiều mô hình tổ hòa giải, tổ tự quản phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, do CCB làm tổ trưởng, tạo được uy tín trong cộng đồng dân cư. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; kết hợp các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ CCB có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Là một trong những “điểm sáng” về các phong trào hoạt động, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) hiện có gần 1.500 hội viên CCB tham gia sinh hoạt tại 39 cơ sở Hội. Phát huy phẩm chất, bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB huyện Quỳnh Lưu đã luôn tích cực trong mọi phong trào hoạt động tại địa phương; nỗ lực đi đầu và vận động cộng đồng dân cư thực hiện tốt các cuộc vận động. Chỉ tính riêng trong tham gia phát triển kinh tế, các cấp Hội đã chú trọng đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo. Đến nay, Hội CCB huyện Quỳnh Lưu đang có 177 mô hình trang trại thu lãi hàng năm trên 100 triệu đồng, 488 mô hình sản xuất kinh doanh có lãi trên 100 triệu đồng/năm và 29 mô hình có lãi trên 500 triệu đồng/năm. Đời sống hội viên ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,2%, hộ khá và giàu chiếm trên 72%.

Tìm hiểu được biết, cùng với huyện Quỳnh Lưu, tại hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh Nghệ An, vai trò của hội viên Hội CCB đã luôn được phát huy có hiệu quả. Lực lượng hội viên Hội CCB đã thực sự trở thành nòng cốt trong các phong trào tại cơ sở.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều cựu chiến binh Nghệ An đã tự nguyện hiến đất làm các công trình dân sinh, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương… Chỉ tính trong giai đoạn 2012 – 2017, đã có 84.233 gia đình CCB hiến hơn 3,6 triệu m2 đất; 203.689 hội viên hiến 471.608 ngày công và hiến các tài sản khác trị giá hơn 260,5 tỷ đồng; các cấp Hội CCB trong toàn tỉnh đã đảm nhiệm 930 công trình trị giá hơn 40,5 tỷ đồng… Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp” cũng được các cấp Hội CCB thực hiện có hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu; qua đó thiết thực giúp nâng cao đời sống gia đình hội viên CCB. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội CCB Nghệ An đã xóa được 958 nhà tạm bợ, dột nát. Số hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới (chuẩn nghèo đa chiều) hiện chỉ còn 3,54%, thấp hơn tỷ lệ chung của địa phương; tỷ lệ gia đình hội viên CCB khá và giàu chiếm 68,59% (tăng 7,44% so với năm 2012). Tính đến tháng 9/2017, toàn tỉnh Nghệ An hiện có 85 xã, phường, thị trấn và 6 huyện, thị, thành (Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, thị xã Thái Hòa, Cửa Lò, TP.Vinh) cơ bản không còn hộ CCB nghèo.

Mới đây, phát biểu tại Đại hội Hội CBB tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy đã khẳng định: Đảng bộ và chính quyền đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội trong thời gian qua. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, hàng vạn hội viên Hội CCB đã và đang tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới; đồng thời, góp phần tích cực xây dựng quê hương Nghệ An ngày thêm phát triển, mạnh giàu.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội CCB Nghệ An sẽ tiếp tục động viên và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để giảm bền vững tỷ lệ hộ CCB nghèo, nâng cao đời sống của cựu chiến binh trên các địa bàn, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cùng với đó, các cấp Hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ… từ đó góp phần vào sự ổn định và phát triển của quê hương.