Học viện PK-KQ: Những quân nhân mỏi mòn chờ được giao đất

BVR&MT – Vừa qua, Cơ quan Báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường nhận được thông tin của một số quân nhân về việc họ được xét tham gia dự án cấp đất cho các quân nhân thuộc Học viện Phòng không – Không quân (Học viện PK-KQ). Tuy nhiên, còn một số vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp, chuyển đổi đất của Quốc phòng mà đã 5 năm qua họ vẫn chưa nhận được đất để xây dựng nhà…

Dự án Nhà ở cho Quân nhân B4.1, B4.2 được thực hiện tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Nhu cầu về nhà ở của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây gọi chung là quân nhân) ở các đơn vị trong toàn quân là rất lớn.

Trong khi đó, số quân nhân được tham gia các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm nhà ở công vụ còn hạn chế. Nhiều gia đình quân nhân phải thuê trọ ở ngoài với chi phí khá đắt đỏ, trong khi mọi thu nhập đều trông vào tiền lương nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Đặc biệt,  với những quân nhân thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Trên cơ sở đó, Học viện PK-KQ đã gửi văn bản số 1156/CV-ĐU ngày 25/4/2013 nhằm giải quyết vấn đề về nhà ở, đất ở cho cán bộ, nhân viên của học viện. Ngày 26/7/2013 Bộ Quốc phòng ra văn bản 5683/BQP-TM đồng ý cho Quân chủng Phòng không – Không quân (Quân chủng PK-KQ) làm việc với chính quyền địa phương để chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng khu gia đình quân nhân thuộc Học viện PK-KQ. Sau khi có chủ trương của Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ đã giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Học viện PK-KQ trực tiếp làm việc với UBND thành phố Hà Nội để chuyển đổi mục đích sử dụng đất Quốc phòng tại văn bản số 2306/QĐ-BTL ngày 09/8/2013.

Hiện nay Dự án đã thực hiện xong được 90% hạ tầng kỹ thuật so với hợp đồng.

Sau khi được ủy quyền, Học viện PK-KQ đã báo cáo và chỉ định nhà đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Hà Thành là đơn vị có pháp nhân đại diện cho Học viện PK-KQ làm việc với các cơ quan chức năng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng thuộc Học viện PK-KQ.

Sau khi làm việc với các cơ quan chức năng và hoàn thành các hồ sơ, ngày 06/2/2015 UBND thành phố Hà Nội ra văn bản số 935/UBND-TNMT về việc nhất trí và phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng thuộc Học viện PK-KQ/QC PK-KQ.

Ngày 21/9/2016, UBND thị xã Sơn Tây ra văn bản số 1136/UBND-QLĐT về việc chấp thuận đầu tư dự án khu gia đình quân nhân.

Theo đó, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu gia đình quân nhân có tên là B4.1 và B4.1 được hình thành có địa chỉ tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Căn cư Thông tư số 177/2011/TT-BQP ngày 19/9/2011 của Bộ Quốc phòng quy định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, trình tự, thủ tục tham gia dự án phát triển nhà ở, đất ở chính sách và giải quyết chính sách nhà ở trong Quân đội. Học viện PK-KQ đã tiến hành xét nhân sự tham gia dự án với tổng số là 175 hộ và báo cáo Đảng ủy Quân chủng tại văn bản số 131/CV/ĐU ngày 05/6/2018 về việc báo cáo xét chuẩn y nhân sự, phân chia vị trí đất ở khu gia đình B4.1, B4.2 xã Kim Sơn – Sơn Tây – Hà Nội.

Quân nhân mỏi mòn chờ 5 năm nay mà vẫn chưa nhận được đất để xây dựng nhà.

Tuy nhiên phản ánh tới Bảo vệ Rừng và Môi trường, một quân nhân được tham gia dự án bức xúc: “Hiện tại gia đình tôi vẫn đang phải đi ở thuê chưa có nhà để ở. Nhưng từ khi được xét tham gia dự án đã 5 năm, chúng tôi cũng đã đóng 02 lần tiền cho Học viện PK-KQ để thực hiện xây dựng hạ tầng dự án nhưng đến nay gia đình chúng tôi vẫn chưa được cấp đất để dựng nhà.”

Làm việc với Phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường về vấn đề này, Đại tá Vũ Mạnh Hoàng – Phó Chính ủy Học viện PK-KQ cho biết: “Dự án này có 175 hộ được tham gia chúng tôi đã tiến hành thu tiền để thực hiện hạ tầng kỹ thuật của các hộ tham gia dự án này 02 đợt. Đợt đầu chúng tôi thu 50 triệu đồng/1 hộ; đợt 2 chúng tôi thu 20 triệu đồng/1 hộ (có 5 hộ chưa nộp). Tổng số tiền tạm thu của các gia đình tham gia dự án là 12,15 tỷ đồng. Hiện tại, gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu gia đình quân nhân B4.1, B4.2 cơ bản đã hoàn thành đạt gần 90% so với hợp đồng. Các cơ quan chức năng của Quân chủng PK-KQ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội đã kiểm tra hiện trạng và kết quả thực hiện dự án vào ngày 21/1/2021.”

Một quân nhân khác cũng bày tỏ lo lắng: “Hiện tại tôi đã nghỉ hưu nhưng trước kia khi có quyết định thực hiện dự án tôi cũng được tham gia dự án này, tiền cũng đã đóng không biết sau này được giao đất thì tôi còn được suất đất đó không?”

Về việc này, Đại tá Vũ Mạnh Hoàng cho biết: “Những kiến nghị của quân nhân là có cơ sở. Trên tinh thần đó Học viện PK-KQ đề nghị Quân chủng PK-KQ bảo lưu theo đúng danh sách nhân sự tham gia dự án mà Học viện PK-KQ đã báo cáo tại văn bản số 131/CV/ĐU ngày 05/6/2018 của Đảng ủy Học viện.”

Theo Đại tá Vũ Mạnh Hoàng cho biết còn một số vướng mắc nên dự án chưa thể hoàn thành được: “Hiện nay trên cơ sở chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất đã được Bộ Quốc phòng, UBND thành phố Hà Nội đồng ý, quy hoạch và dự án đầu tư đã được UBND thị xã Sơn Tây chấp thuận. Học viện PK-KQ và nhà đầu tư đã liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (có gửi đây đủ hồ sơ dự án).

Để đẩy nhanh tiến độ, ngày 10/12/2018, Học viện PK-KQ có văn bản số 4450/HV-PHC gửi UBND thành phố Hà Nội, Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội về việc xin ý kiến chuyển mục đích sử dụng đất Quốc phòng thuộc Khu gia đình quân nhân B4.1, B4.2/Học viện PK-KQ.

Ngày 27/12/2018, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 10314/VP-ĐT trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn Học viện PK-KQ thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Học viện và nhà đầu tư tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuyên mục đích sử dụng đất tại Văn bản số 102/HV-PHC ngày 08/1/2019; văn bản số 2307/HV-PHC ngày 07/6/2019 của Học viện PK-KQ.

Ngày 28/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ra văn bản số 5891/STNMT-CCQLĐĐ về việc hướng dẫn làm các thủ tục chuyên mục đích sử dụng đất với nội dung: “UBND cấp tỉnh xem xét, ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với nhà, đất tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điêu 6 và Điều 12 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017”.

Vì vậy, đến nay 02 khu đất B4.1, B4.2 chưa có quyết định thu hồi đất của UBND thành phố Hà Nội. Đây chính là vướng mắc dẫn đến dự án chưa hoàn thành.”

Một số khu vực cỏ đã mọc um tùm.

Cũng theo Đại tá Vũ Mạnh Hoàng Học viện PK-KQ cũng nghị Quân chủng PK-KQ giữ nguyên nhân sự tham gia; Báo cáo Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với điểm đất B4.1, B4.2 thuộc Học viện PK-KQ làm cơ sở đê tiếp tục thực hiện dự án.

Sau khi phương án sắp xếp lại cơ sở nhà đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đề nghị Quân chủng báo cáo Bộ Quốc phòng thống nhất với địa phương đề dự án được tiếp tục thực hiện phù hợp giữa Thông tư số 196/2010/TT-BQP ngày 26/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (vì thời điểm Học viện triển khai dự án đã thực hiện theo Thông tư số 196/2010/TTBỌP ngày 26/11/2010).

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án B4 của Học viên PK-KQ.

Dự án B4 chậm tiến độ ảnh hưởng không nhỏ đến một số bộ phận quân nhân đang chưa có nhà đang phải thuê trợ ở bên ngoài. Nhiều quân nhân còn phải vay mượn để đóng tiền làm hạ tầng kỹ thuật. Có hộ hai vợ chồng đều là quân nhân, lương hằng tháng chỉ đủ để chi tiêu sinh hoạt, không có tiết kiệm, mỗi khi con ốm đau hay gia đình có việc thì rất khó khăn. Những quân nhân này mong muốn các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để cho họ có được đất để dựng nhà, yên tâm công tác.

Có thể thấy, nếu được bảo đảm về nhà ở, quân nhân và gia đình sẽ bớt khó khăn, thêm yên tâm công tác, cống hiến, gắn bó với đơn vị… Hơn nữa, Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đều quy định: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tại ngũ được hưởng phụ cấp nhà ở; được ưu tiên hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm (hoặc cho thuê) nhà ở công vụ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà chính sách này chưa được thực hiện đầy đủ nên nhiều gia đình quân nhân phải thuê nhà ngoài doanh trại, chi phí tốn kém, ảnh hưởng đến đời sống, đặc biệt những nhân thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Vì thế, chính sách về nhà ở cho quân nhân cần được quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa để bộ đội yên tâm công tác và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào quân đội, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Từ những vấn đề trên, đề nghị Bộ Quốc phòng, Quân chủng PK-KQ, Học viện PK-KQ cần xem xét làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể khi triển khai dự án, hoàn tất thủ tục dự án có làm dẫn đến dự án chậm tiến độ? Gây lãng phí tài chính; Quản lý Nhà nước về tài nguyên đất; Ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng và tinh thần của quân nhân?

Đề nghị Học viện PK-KQ cần có câu trả lời rõ ràng cho những quân nhân được tham gia vào dự án biết về tiến độ thực hiện của dự án để họ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi tiếp tục thông tin…

Sơn Tinh