Hoạt động Khuyến nông ngày càng đổi mới theo hướng nông nghiệp xanh

BVR&MT – Ngày 10/1, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã triển khai hiệu quả các chương trình khuyến nông.

Hoạt động Khuyến nông ngày càng đổi mới theo hướng nông nghiệp xanh

Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức thực hiện tổng số 19 mô hình, triển khai tại 68 điểm trên địa bàn Thành phố với 1.602 hộ, hợp tác xã tham gia (trong đó có 9 mô hình trồng trọt; 10 mô hình chăn nuôi và thủy sản). Các mô hình cơ bản đạt được mục tiêu và kế hoạch đề ra.

Bên cạnh triển khai các Diễn đàn Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, “Nhịp cầu nhà nông” để kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giúp người nông dân phục hồi sản xuất, Trung tâm Khuyến nông còn tăng cường công tác truyền thông bằng việc tổ chức các buổi tọa đàm về sản xuất nông nghiệp hữu cơ; sản xuất theo chuỗi giá trị và sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái.

Đặc biệt, trong năm qua, đơn vị đã tổ chức thành công Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022. Hoạt động của Quỹ khuyến nông đã góp phần không nhỏ vào định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất gắn với quy hoạch và phát triển nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

Năm 2023, đơn vị tiếp tục chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua các mô hình trình diễn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế từ 10-20% so với ngoài mô hình; tập huấn cho hơn 14.000 lượt cộng tác viên, nông dân, người sản xuất được tiếp cận, nắm bắt tiến bộ khoa học nâng cao trình độ trong quản lý, sản xuất.

Đánh giá về các hoạt động đã triển khai trong năm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, hoạt động khuyến nông ngày càng đổi mới theo hướng nông nghiệp xanh. Các mô hình, chương trình khuyến nông góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tích cực, không chỉ giúp nông dân tăng thu nhập, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn đưa nông dân tới gần hơn với nền sản xuất hiện đại, tạo nền tảng cho nông nghiệp Thủ đô phát triển bền vững. Mô hình khuyến nông trình diễn đã bám sát định hướng, chương trình trọng điểm của địa phương, phù hợp điều kiện các tiểu vùng sinh thái, đáp ứng nhu cầu của nông dân nên được nông dân hưởng ứng, nhân rộng. Công tác khuyến nông tiếp tục phát huy được vai trò trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ