Hoàng Su Phì phát triển chuỗi giá trị trâu, bò bền vững

BVR&MT – Với mục tiêu thúc đẩy phát triển hàng hóa theo các chuỗi giá trị để giảm nghèo bền vững được triển khai trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đến nay, Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) đã giúp địa phương từng bước xây dựng và phát triển chuỗi giá trị trâu, bò và nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho người dân.

Là một trong 8 xã được thụ hưởng đầu tư từ Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP), xã Pờ Ly Ngài đặc biệt chú trọng việc thành lập các nhóm cùng sở thích (CIG) nhằm thay đổi tư duy sản xuất của người dân từ nhỏ lẻ sang tập trung thành hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế.

Trong 10 nhóm CIG của xã, nhóm chăn nuôi bò thôn Na Vang là một điển hình. Được thành lập từ tháng 4.2016 với 15 hộ thành viên (TV), sau khi được tiếp cận nguồn vốn, các hộ đã mạnh dạn mua giống bò lai có tầm vóc, thể trạng tốt về nuôi. Hiện nay, nhóm có 65 con bò, hộ nuôi ít khoảng 3 con, hộ nuôi nhiều nhất 12 con. 100% các TV của nhóm đều chăn nuôi theo phương thức nuôi nhốt, mỗi hộ trồng từ 1 – 2 ha cỏ để chủ động nguồn thức ăn. Các TV trong nhóm đã liên kết với nhau để mua con giống và bán bò thịt cho các thương lái và cơ sở giết mổ; nhờ đó, giúp giảm chi phí đầu vào và tăng thu nhập cho các hộ TV.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo của người dân huyện Hoàng Su Phì.

“Trước khi thành lập nhóm, gia đình tôi chỉ nuôi 1 – 2 con để lấy sức cày, kéo. Sau khi tham gia nhóm CIG và được tiếp cận nguồn vốn của Chương trình CPRP, gia đình tôi đã xây dựng chuồng trại và mua 5 con bò sinh sản về nuôi. Tính bình quân, một năm lãi từ nuôi bò đem về cho gia đình khoảng 80 triệu đồng; nhờ đó, kinh tế gia đình ngày càng thêm khá giả.” Anh Lù Tờ Thành, TV Nhóm chăn nuôi bò thôn Na Vang chia sẻ

Cũng đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nhưng gia đình anh Lù Văn Chương, TV Nhóm sở thích nuôi trâu xã Tụ Nhân lại lựa chọn chăn nuôi trâu hàng hóa. Gia đình anh tìm mua trâu gầy tại các xã lân cận về nuôi vỗ béo, sau khoảng 3 – 6 tháng, khi trâu đạt trọng lượng sẽ xuất bán cho các thương lái hoặc các cơ sở giết mổ. Với số lượng đàn trâu từ 10 – 15 con được duy trì thường xuyên trong chuồng, đã đem lại nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh.

Từ sự hỗ trợ của Chương trình CPRP, huyện Hoàng Su Phì đã thành lập được trên 10 nhóm sở thích nuôi trâu, bò và từng bước phát huy hiệu quả; đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ TV. Tuy nhiên, là huyện miền núi, biên giới có phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; việc phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn, như: Người dân chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, ít đầu tư chuồng trại, máy móc, thiết bị phục vụ trong chăn nuôi; việc ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi còn hạn chế, thị trường tiêu thụ nhiều biến động; việc sản xuất con giống của các hộ chăn nuôi chủ yếu theo kinh nghiệm truyền thống, chất lượng con giống không đảm bảo, dẫn đến năng suất chăn nuôi chưa cao… Từ đó, đã ảnh hưởng không nhỏ đến giá trị ngành chăn nuôi cũng như thu nhập của các hộ chăn nuôi. 

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đầu tư chiến lược 8 chuỗi giá trị tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, trong đó có chuỗi giá trị trâu, bò, hàng hóa và được sự “giúp sức” của Chương trình CPRP, huyện Hoàng Su Phì đã ban hành phương án phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, phấn đấu giá trị ngành chăn nuôi chiếm 24,48% tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp; đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm ổn định từ 3% trở lên đối với gia súc, như: Trâu, bò, dê. 

Theo báo cáo của UBND huyện, tổng đàn trâu, bò của huyện có 30.544 con, trong đó: Đàn trâu 23.528 con tăng 1,1% bằng 253 con; đàn bò đạt 7.016 con tăng 4,7% bằng 314 con. Tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất bán trên địa bàn huyện đạt 5.461 tấn, trong đó: Sản lượng thịt trâu là 431 tấn, số trâu xuất chuồng đạt 1.874 con; sản lượng thịt bò là 118,4 tấn, số bò xuất chuồng đạt 665 con. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi của huyện đạt 330 tỷ đồng, chiếm 30,1% trong tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, vượt xa so con số dự kiến là 24,48%. 

Có thể khẳng định, bằng nhiều hoạt động như hỗ trợ các hộ vay vốn trồng cỏ, làm chuồng trại, mua con giống, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi… Chương trình CPRP đã góp phần không nhỏ trong việc giúp huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xây dựng và phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao hơn cho người dân.

 Hoàng Tôn