Hòa Bình: Xả thải trái phép, công ty Hapaco Đông Bắc bị xử phạt hơn 01 tỷ đồng

BVR&MT – Mới đây, Tổng cục Môi trường đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc, (địa chỉ: Km18, quốc lộ 15A, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình​) với 03 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt và chi trả kinh phí trưng cầu giám định là hơn 01 tỷ 153 triệu đồng.

Theo Quyết định, Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc bị phạt tiền 450 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính xây lắp, lắp đặt đường ống, cửa xả nước thải ra ngoài môi trường ở vị trí không thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và pha loãng nước thải sau xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải (tại thời điểm thanh tra ngày 03/4/2019, Công ty có lắp đặt đường ống nhựa đường kính 110 mm, dài 24 m từ bể lắng 03 ngăn của hệ thống xử lý nước thải cắm sâu xuống suối Sia khoảng 1,5 m để xả nước thải và đường ống bơm nước sạch vào bể lắng 03 ngăn nêu trên để pha loãng nước thải); quy định tại Điểm k Khoản 7 Điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP).

Theo kết luận của đoàn thanh tra, nơi lưu giữ nước thải của Nhà máy Hapaco Đông Bắc có van đóng mở có thể pha loãng nước thải bằng nước suối. (Ảnh: báo Tiền Phong)

Đối với hành vi vi phạm này, Công ty phải tháo dỡ đường ống, cửa xả nước thải ra ngoài môi trường ở vị trí không thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và đường ống pha loãng nước thải sau xử lý nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trước khi thải ra môi trường; phải lắp đặt đường ống, cửa xả nước thải ra môi trường ở vị trí được cho phép, đảm bảo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát; có biện pháp xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải ra môi trường; buộc khắc phục ô nhiễm nước mặt suối Sia theo quy định tại Điểm c Khoản 9 Điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Thời hạn khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC.

Tiếp đó, công ty bị phạt tiền 546 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 60 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 80 m3/ngày (24 giờ) (đối với mẫu nước thải lấy tại đường ống xả ngầm của Công ty trước khi xả ra suối Sia ngày 03/4/2019 có thông số BOD5 vượt 11,9 lần quy chuẩn cho phép) quy định tại Điểm e Khoản 6 Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; phạt tăng thêm 40% của mức phạt tiền hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số COD vượt 9,9 lần, phạt tăng thêm 40% của mức phạt tiền hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số TSS vượt 8,3 lần, phạt tăng thêm 30% của mức phạt tiền hành vi vi phạm nêu trên đối với thông số Độ màu vượt 2,6 lần quy chuẩn kỹ thuật. Tổng mức phạt tăng thêm là 110%; quy định tại Khoản 7 Điều 13 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Đối với hành vi vi phạm này, Công ty buộc phải khắc phục ô nhiễm nước mặt suối Sia theo quy định tại Điểm a Khoản 9 Điều 13 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; buộc Công ty phải chi trả kinh phí trưng cầu giám định 03 mẫu nước thải xả ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo đơn giá đã được Tổng cục Môi trường phê duyệt là 12.171.000 đồng; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải). Thời hạn khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định số 43/QĐ-XPVPHC.

Đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định (đối với mức phí gian lận, trốn nộp tháng 11 và 12 năm 2018 là 72.668.204 đồng); quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Nghị định 155/2016/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn; Công ty bị phạt tiền 02 lần số tiền phí gian lận, trốn nộp là hơn 145 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty là truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải gian lận, trốn nộp của tháng 11 và tháng 12 năm 2018 với tổng số tiền là hơn 72 triệu đồng.

Mọi chi phí tổ chức thi hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty chi trả.

Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty phải nộp tiền phạt là hơn 01 tỷ 153 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình; nộp tiền truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trốn nộp là 72.668.204 đồng vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Hòa Bình trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Sau khi chấp hành nộp tiền phạt và nộp tiền truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trốn nộp, Công ty phải gửi chứng từ về Tổng cục Môi trường, địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Trước đó, Đoàn thanh tra Tổng cục Môi trường đã bắt quả tang Nhà máy sản xuất giấy Hapaco Đông Bắc xả nước thải trái phép ra suối Sia qua đường ống ngầm, từ đó chảy ra sông Mã vào sáng ngày 3/4/2019.

Hoàng Tôn